Lịch sử tuyến đường Võ Trường Toàn

Võ Trường Toàn

- Chiều dài: 151 m

- Lộ giới: 13 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Võ Thị Sáu, Đường Trần Tế Xương

Ông là xử sĩ thời Nguyễn Sơ, hiệu là Sùng Đức, quê huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Ông học rộng, có đức hạnh hơn người. Thời loạn lạc, ông không cầu công danh, ở ẩn dạy học, đào tạo rất nhiều nhân tài cho đất nước. Ông mất ngày 27-07-1792. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vo Truong Toan

- Length: 151 m

- Width: 13 m

- Road level: IV - Starting and ending points: Vo Thi Sau Street, Tran Te Xuong Street

He was a eremite of the Nguyen So dynasty, alias Sung Duc, from Binh Duong District, Gia Dinh province (now is a part of Ho Chi Minh City). He studied widely and had more virtues than people. During the turmoil, he did not seek fame and career. He was in hiding teaching, training many talents for the country. He died on July 27, 1792. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị