Lịch sử tuyến đường Hồ Huân Nghiệp

Hồ Huân Nghiệp

- Chiều dài: 142 m

- Lộ giới: 14 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường 9 Tháng 6, Đường 26 Tháng 12

Ông sinh năm 1829, có tên là Thiệu Tiên, quê làng An Định, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Ông nổi tiếng thơ văn, có khí tiết, được sĩ phu trọng vọng, ông dạy học, ngoài 30 tuổi vẫn xem thường công danh. Năm 1862, liên quân Pháp - Ý đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, ông tham gia cùng Trương Định kháng chiến, coi sóc Phủ Tân Bình, lo liệu về mặt quân tiếp vụ cho nghĩa quân. Ngày 7-4-1864, ông sa vào tay giặc và bị giết, ông hy sinh năm 35 tuổi. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ho Huan Nghiep

- Length: 142 m

- Width: 14 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: 9 Thang 6 Street, 26 Thang 12 Street

He was born in 1829. His name was Thieu Tien. His hometown is An Dinh Village, Binh Duong District, Gia Dinh Province (now is a part of Ho Chi Minh City). He was famous for his poetry. He was a man of will.He was respected by scholars. He worked as a teacher. Until the age of 30, he still disregard on his fame and career. In 1862, the French-Italian army captured three provinces in the Southeast region. He joined Truong Dinh's army in the resistance. His duty was to take care of Phu Tan Binh and supply for the insurgent army. On April 7, 1864, he was captured and killed by the enemy. He died at the age of 35. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị