Lịch sử tuyến đường Bùi Thị Xuân

Bùi Thị Xuân

- Chiều dài: 2,652,0 m

- Lộ giới: 20 m

- Cấp đường: III

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Hồ Xuân Hương, Đường Vành đai phía Đông Bà là nữ kiệt triều Tây Sơn, vợ danh tướng Trần Quang Diệu, quê làng Xuân Hòa, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Bà là vị anh thư đã cùng chồng hết lòng hết sức giúp nghĩa quân Tây Sơn, chiến đấu cực kỳ dũng cảm. Tháng 1-1802, bà chỉ huy 5.000 quân trong trận đánh lũy Trấn Ninh, trong trận đánh này bà tấn công địch quyết liệt, khiến quân của Nguyễn Anh hết sức khiếp sợ. Tháng 3-1802, sau mấy phen cùng chồng lo chiêu quân để toan gầy dụng lại nhà Tây Sơn đã nghiêng đổ, hai vợ chồng bà bị quân Nguyễn Anh bắt và bị hành hình.  (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bui Thi Xuan

- Length: 2,652 m

- Width: 20 m

- Road level: III

- Starting and ending points: Ho Xuan Huong Street, East Ring Road She was a magnanimous woman of the Tay Son dynasty. She was the wife of famous General Tran Quang Dieu. Her hometown is Xuan Hoa village, Binh Khe District, Binh Dinh Province. She was a talented woman who and her husband wholeheartedly helped the Tay Son insurgent army, fighting extremely bravely. In January 1802, she commanded 5,000 soldiers in the battle of Tran Ninh fortress. In this battle, she attacked the enemy fiercely, scaring Nguyen Anh's army. She and her husband some times recruited soldiers to try to rebuild the collapsed Tay Son dynasty. In March 1802, the couple was captured by Nguyen Anh's army and executed. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị