Lịch sử tuyến đường Dương Khuê

Dương Khuê

- Chiều dài: 79 m

- Lộ giới: 21 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Nam Cao, Đường Tôn Đức Thắng

Ông sinh năm 1839, hiệu Vân Trì, tục gọi ông Nghè Vân Đình vì quê ở làng Vân Đình, huyện Sơn Lãng, tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội). Ông đỗ cử nhân ngoài 20 tuổi. Đến năm 1868, ông đỗ Tiến sĩ, sơ bổ Tri huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) rồi thăng Bố chính. Khi Pháp xâm lược, ông dâng sớ lên vua Tự Đức bàn phải chống Pháp. Ông bị giáng làm Chánh sứ Sơn phòng trông coi việc khai hoang, mấy năm sau thăng An sát tỉnh Hải Phòng, sau ông làm Đốc học Nam Định.  Đời vua Thành Thái, ông giữ chức Tham tá Nha Kinh lược Bắc kỳ, sau làm Tổng đốc Nam Định, Ninh Bình. Khi nghỉ hưu, ông được tặng hàm Thượng thư Bộ Binh. Ông mất năm 1902, thọ 63 tuổi. Thơ văn của ông còn lưu truyền nhiều, đặc biệt là bài Đề: Động Hương Tích. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Duong Khue

- Length: 79 m

- Width: 21 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Nam Cao Street, Ton Duc Thang Street

He was born in 1839.His name is Van Tri but people customary called him Nghe Van Dinh because he was born in Van Dinh Village, Son Lang District, Ha Dong Province (now in Hanoi city). He passed bachelor's degree at the age of 20. In 1868, he obtained a doctorate.He was temporarily appointed as Tri Huyen Binh Giang (President of Binh Giang District) of Hai Duong Province and then promoted to Bo Chinh (Provincial Finance Commissioner). When the French invaded, he proposed to King Tu Duc to oppose the French. He was demoted to Chanh Su Son Phong in charge of the reclamation. A few years later, he was promoted to An Sat (a surveillance commissioner) of Hai Phong Province. Later, he worked as Doc Hoc (Provincial Education Commissioner) of Nam Dinh. During the reign of King Thanh Thai, he held the position of Tham Ta Nha Kinh Luoc Bac Ky (a civil servant of the highest feudal state administrative agency in Tonkin), then became Governor of Nam Dinh, Ninh Binh. When he retired, he was posthumously awarded Defense Minister. He died in 1902 at the age of 63. His poetry is still widely circulated, especially the poemsDong Huong Tich (Huong Tich Cave). (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị