Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 349/KH-UBND 30/11/2022 Huy đ ng nguồn vố đầu tư từ nguồn l đất đai trê địa bàn tỉnh ì ước giai đ n 2021-2025 (New)
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
Số:348 /KH-UBND 30/11/2022 Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (New)
Lượt xem: 9
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 3597/UBND-NC 29/11/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Phòng văn hoá thông tin thuộc UBND huyện, thành phố (New)
Lượt xem: 11
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1452/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc (New)
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
Số: /QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc (New)
Lượt xem: 11
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1138/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc (New)
Lượt xem: 9
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 686/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước (New)
Lượt xem: 11
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1203/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc (New)
Lượt xem: 10
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1451/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc (New)
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 1
Số: 1404/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước (New)
Lượt xem: 7
Tải về1
Lượt tải 1
12345

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị