Lịch sử tuyến đường 9 tháng 6

9 Tháng 6

- Chiều dài: 524,6 m

- Lộ giới: 18 m

- Cấp đường: III

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Dương Bá Trạc, Đường Phú Riềng Đỏ Chiến dịch Đồng Xoài là một chiến dịch tấn công quy mô cấp sư đoàn do Bộ Chỉ huy Miền chỉ đạo. Đêm ngày 9-6-1965, dù gặp rất nhiều tình huống phức tạp nhưng bộ đội ta chiến đấu dũng cảm, bám chắc trận địa, cương quyết đánh tan quân địch ở chi khu. Ngày 11-6, quân ta dành thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng này có ảnh hưởng trực tiếp đến 03 trận đánh tại Thuận Lợi ngày 10 và 12-6, là một trong những trận đánh có ý nghĩa thực tiễn trong việc đánh quân đổ bộ bằng trực thăng. Chiến dịch Đồng Xoài năm 1965 kết thúc thắng lợi, ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải toả các cụm căn cứ của địch đóng sát căn cứ của ta, nối thông hành lang chiến lược Đông - Tây và góp phần tích cực vào việc làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam nước ta. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

9 Thang 6 (Ninth of June)

- Length: 524,6 m

- Width: 18 m

- Road level: III

- Starting and ending points: Duong Ba Trac Street, Phu Rieng Do Street Dong Xoai campaignwas a division-scale offensive campaignled by the Regional Command. On the night of June 9, 1965, despite many complicated situations, our soldiers fought bravely, firmly clinging to the battlefield, resolutely defeated the enemy in the sub-region. On June 11, our army won a complete victory. This victory had a direct influence on 03 battles at Thuan Loi on June 10 and 12, which was one of the battles of practical significance in the attack on the troops landing by helicopter. The 1965 Dong Xoai campaign ended successfully. We have destroyed many enemy troops, cleared the enemy base clusters close to our base, connected the East-West strategic corridor and actively contributed to the complete defeat of the special war strategy of American in the South of our country. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị