Lịch sử tuyến đường Văn Cao

Văn Cao

- Chiều dài: 138 m

- Lộ giới: 13 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Võ Văn Tần, Đường Mai Thúc Loan Ông sinh năm 1923.

Ông là thi sĩ, nhạc sĩ tài hoa, họa sĩ, tên Nguyễn Văn Cao, bút hiệu Văn Cao; nguyên quán làng An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông là một nhạc sĩ tài hoa, một học sĩ có nét bút sắc sảo và là một nghệ sĩ lớn, đầy tài năng và hiếm có ở Việt Nam. Ông sáng tác bài Tiến quân ca năm 1946, sau này trở thành Quốc ca của nước ta. Ông lên Hà Nội sinh sống. Thời gian này, ông sáng tác nhiều nhạc phẩm có giá trị vượt thời gian như: Thu cô liêu, Suối mơ, Đàn chim Việt, Buồn tàn thu...  Từ năm 1943-1944, ông tham gia Mặt trận Việt Minh, hoạt động bí mật ở nội thành.  Ngày 19-8-1945, ông chỉ huy dàn nhạc hát bài Tiến quân ca công khai tại Nhà hát lớn Hà Nội trước cuộc biểu tình vĩ đại của toàn dân giành chính quyền trong tay Pháp. Cuối năm 1946, ông ra vùng kháng chiến và đến năm 1952, ông được cử sang Liên Xô tham quan và nghiên cứu thêm về âm nhạc. Sau năm 1955, ông về Hà Nội làm việc ở Đài Phát thanh, có lúc làm Phó Tổng Thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ông mất ngày 9-7-1995, thọ 72 tuổi. Năm sau, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Van Cao

- Length: 138 m

- Width: 13 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Vo Van Tan Street, Mai Thuc Loan Street

He was born in 1923. He was a talented poet, musician, painter. His name is Nguyen Van Cao. His pen name is Van Cao. His hometown is An Le Village, Lien Minh Commune, Vu Ban District, Nam Dinh Province. He was a talented musician, a scholar with sharp pen. He is a great, talented, and rare artist of Vietnam. He composed the song Tien Quan Ca (marching song) in 1946, which later became the national anthem of our country. He moved to Hanoi to live. During this time, he composed many musics of timeless value such as: Thu Co Lieu, Suoi Mo, Dan Chim Viet, Buon Tan Thu... From 1943-1944, he participated in the Viet Minh Front and actived secretly in the inner city. On August 19, 1945, he conducted the orchestra to sing the song "Tien Quan ca" publicly at the Hanoi Opera House before the great demonstration of the people to seize power from the French. At the end of 1946, he went to the resistance area. In 1952, he was sent to the Soviet Union to visit and study more music. After 1955, he returned to Hanoi to work at Radio Station, working as Deputy General Secretary of the Vietnam Literature and Art Association. He died on July 9, 1995, at the age of 72. The following year, he was awarded the Ho Chi Minh Prize by the State. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị