Lịch sử tuyến đường Tôn Thất Tùng

Tôn Thất Tùng

- Chiều dài: 140 m

- Lộ giới: 13 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Trần Phú, Đường Nguyễn Thượng Hiền

Ông sinh năm 1912. Ông là bác sĩ, quê ở TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên. Lúc nhỏ ông học ở Huế, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trường Y, ông làm việc ở các bệnh viện Hà Nội.  Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được cử làm Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn, Hà Nội. Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm cố vấn phẫu thuật ngành Quân y ở Bộ Quốc phòng. Năm 1947, ông làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Từ năm 1954, ông được giao nhiều chức vụ như: Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giáo sư tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội, Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên Xô… Do những cống hiến trong lĩnh vực Y học, ông được Chính phủ Việt Nam tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Ông là giáo sư Y khoa nổi tiếng về gan và giải phẫu gan, ông đã đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ và giáo sư Y khoa cho nước nhà. Ông mất ngày 7-5-1982, thọ 70 tuổi. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ton That Tung

- Length: 140 m

- Width: 13 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Tran Phu Street, Nguyen Thuong Hien Street

He was born in 1912. He was a doctor. His hometown is Hue City, Thua Thien Province. When he was young, he studied in Hue, Hanoi. After graduating from medical school, he worked in Hanoi hospitals. After the August Revolution in 1945, he was appointed Director of Phu Doan Hospital, Hanoi. During the war against the French, he worked as a surgical advisor at the Ministry of National Defense. In 1947, he served as Deputy Minister of Health. Since 1954, he has been assigned many positions such as: Director of Vietnam-Germany Friendship Hospital, professor at Hanoi Medical University, Academician of the USSR Academy of Medicine... Due to his contributions in the field of Medicine, he was awarded many noble medals by the Government of Vietnam. He was a renowned Medical Professor of Liver and Liver Anatomy. He has trained generations of doctors and medical professors for our country. He died on May 7, 1982, at the age of 70. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị