Lịch sử tuyến đường Thành Thái

Thành Thái

- Chiều dài: 289 m

- Lộ giới: 23 m

- Cấp đường: II

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Võ Văn Tần, Ranh quy hoạch KDC Sở NN&PTNT (đường cụt)

Ông sinh năm 1879, tên là Nguyễn Phúc Bửu Lân, vua thứ 10 triều Nguyễn. Ông lên ngôi vua ngày 31-12-1889, lấy hiệu năm là Thành Thái, nên cũng gọi là vua Thành Thái. Vua Thành Thái thông minh, có óc duy tân, có tinh thần yêu nước, nhưng lúc ấy mọi quyền lực nhà nước đều nằm trong tay Pháp. Do đó, ông lấy làm khó chịu, có nhiều hành động khác thường, đôi khi chống Pháp công khai. Có lần ông tìm cách sang Trung Quốc nhưng đến Thanh Hóa bị Pháp giữ lại. Năm 1907, Pháp lấy cớ ông bị tâm thần, buộc ông thoái vị rồi lưu đày sang đảo Réunion (Châu Phi thuộc Pháp). Năm 1947, ông trở về nước. Ông mất ngày 24-03-1954, thọ 75 tuổi. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

______________________________________________________________________________________________________________________________________-

Thanh Thai

- Length: 289 m

- Width: 23 m

- Road level: II

- Starting and ending points: Vo Van Tan StreDecet, Boundary of residential area planning Department of Agriculture and Rural Development (deadline).

He was born in 1879. His name is Nguyen Phuc Buu Lan. He was the 10th king of the Nguyen Dynasty. He ascended the throne on ember 31, 1889, took the year name Thanh Thai, so he was also called King Thanh Thai. King Thanh Thai was smart, innovative, and patriotic, but at that time all state power was in the hands of the French. Therefore, he was annoyed and performed many unusual actions. Sometimes he was openly anti-French. Once, he tried to go to China, but when he arrived in Thanh Hoa, he was held by the French. In 1907, the French used the excuse that he was mentally ill and forced him to abdicate and exile him to the island of Réunion (an area in Africa that was a colony of France). In 1947, he returned home. He died on March 24, 1954 at the age of 75. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị