Lịch sử tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

- Chiều dài: 2.440 m

- Lộ giới: 28 m 

- Cấp đường: II

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Bùi Thị Xuân, Đường Nguyễn Huệ

Ông sinh ngày 01-02-1940, quê làng Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau năm 1954, ông còn nhỏ tuổi và cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống và làm nghề thợ điện ở nhà máy đèn Chợ Quán. Ông giác ngộ cách mạng và tham gia vào tổ chức biệt động vũ trang thuộc Đại đội Quyết tử 65, cánh Tây Nam Sài Gòn.  Đầu năm 1964, ông ra Căn cứ Vườn Thơm (thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) học chính trị và nghệ thuật đánh biệt động tại nội thành. Tháng 5-1964, Chính phủ Hoa Kỳ cử một phái đoàn quân sự cao cấp do Bộ trưởng Quốc phòng là Robert Macnamara dẫn đầu sang Sài Gòn nghiên cứu tình hình miền Nam, ông xin Ban Chỉ huy Quân sự Biệt động tiêu diệt phái đoàn này. Trong lúc đang tiến hành gài mìn ở cầu Công Lý, ông bị bắt lúc 22 giờ ngày 9-5-1964.  Trong nhà giam, ông bị nhiều cực hình tra tấn và cám dỗ nhưng ông đã không khai báo gì. Đến ngày 15-10-1964, ông bị xử bắn ở nhà lao Chí Hòa - Sài Gòn và ông đã hy sinh năm 24 tuổi. Trước lúc hy sinh, ông lấy hết sức bình sinh hô lớn: “Đả đảo Nguyễn Khánh, Việt Nam muôn năm” Ông được Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam (Đảng Lao động Việt Nam tại miền Nam) truy nhận là Đảng viên và truy tặng Huân chương Thành đồng hạng Nhất. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nguyen Van Troi

- Length: 2,440 m

- Width: 28 m

- Road level: II

- Starting and ending points: Bui Thi Xuan Street, Nguyen Hue Street

He was born on February 01, 1940a His hometown is Thanh Quyt Village, Dien Ban District, Quang Nam Province. After 1954, he was young. He moved with his family to Saigon to live and work as an electrician at Cho Quan thermal power plant. He was enlightened to the revolution and joined the armed commando organization of the 65th Quyet Tu Company (fight until die), Southwest of Saigon. In early 1964, he went to Vuon Thom Base (in Duc Hoa District, Long An Province) to study politics and the art of fighting for comando in the inner city. In May 1964, the US Government sent a high-ranking military delegation led by Secretary of Defense - Robert Macnamara to Saigon to study the situation in the South. He asked the Command of the Comando Army let him to destroy that delegation. At 10 P.M. on May 9, 1964, while he was planting mines at Cong Ly Bridge, he was arrested. In prison, he was subjected to many tortures and temptations, but he did not declare anything. On October 15, 1964, he was shot at Chi Hoa prison - Saigon and he died at the age of 24. Before dying, he used all his strength to calm down and shouted:"DemolishNguyen Khanh, Long Live Vietnam" He was recognized as a Party member by the Vietnam Revolutionary People's Party (Vietnamese Labor Party in the South) and posthumously awarded the first class Thanh Dong Medal (fortified wall medal). (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị