Lịch sử tuyến đường Nguyễn Lương Bằng

Nguyễn Lương Bằng

- Chiều dài: 2.252 m

- Lộ giới: 28 m

- Cấp đường: II

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Lê Duẩn, Đường Trần Quang Khải

Ông sinh năm 1904, bí danh Sao Đỏ, quê xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong 50 năm hoạt động cứu nước, từ năm 1925-1945, ông bị bắt và được trả tự do nhiều lần. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên Xô, Tổng Thanh tra Chính Phủ, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam… Ông là một người yêu nước nhiệt tình, trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, ông đã cống hiến cả đời mình cho dân tộc, cho đất nước. Ở bất kỳ cương vị nào, ông vẫn hăng hái làm tròn nhiệm vụ, nêu gương sáng và tác phong cần cù giản dị. Ông mất ngày 20-07-1979 tại Hà Nội, thọ 75 tuổi. Ông được Đảng, Nhà nước Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa tặng nhiều huân chương cao quý. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nguyen Luong Bang

- Length: 2.252 m

- Width: 28 m

- Road level: II

- Starting and ending points: Le Duan Street, Tran Quang Khai Street

He was born in 1904, alias Sao Do (Red Star). His hometown is Thanh Tung Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province. He had spent 50 years in activities for saving country. From 1925-1945, he was arrested and released several times. After the August Revolution, he held the following positions: Member of the Executive Central Committee of the Communist Party, Head of the Inspection Committee of the Party Central Committee, General Director of the State Bank of Vietnam, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Vietnam in the Soviet Union , Government Inspector General, Vice President of the Socialist Republic of Vietnam… He was an ardent patriot. Over half a century of revolutionary activities, he devoted his life to the nation and the country. In any position, he still enthusiastically fulfilled his duties. Hewas a good example and had a simple industrious style. He died on July 20, 1979 in Hanoi, at the age of 75. He was awarded many noble medals by the Party and State of Vietnam and other socialist countries. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị