Lịch sử tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Hữu Thọ

- Chiều dài: 268 m

- Lộ giới: 21 m

- Cấp đường: II

- Điểm đầu, điểm cuối: Quốc lộ 14, Đường Lê Duẩn

Ông sinh ngày 10-07-1910, tại làng Long Phú, Long Hưng Hạ, Trung Quận, Chợ Lớn (nay là xã Long Phúc, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Năm 1921, ông sang Pháp học. Năm 1932, tốt nghiệp cử nhân Luật. Tháng 5-1933, ông về nước. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông bí mật ra bưng biền thăm lực lượng kháng chiến và cộng tác với Việt Minh tại nội thành. Tại Sài Gòn, ông cùng các trí thức có tên tuổi ra tuyên ngôn đòi hòa bình, yêu cầu Pháp chấm dứt chiến tranh xâm lược. Ngày 19-03-1950, ông đọc bản Tuyên ngôn đòi tàu chiến Mỹ rút khỏi Sài Gòn và bị bắt, sau bị đưa ra quản thúc ở Lai Châu. Tháng 11-1953, ông được trả tự do. Sau ông tham gia Phong trào Bảo vệ Hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn cùng với một số nhà trí thức khác và bị Pháp bắt một lần nữa. Ông bị giam ở Gia Định, sau đưa ra quản thúc ở Hải Phòng, đến Hiệp định Giơ-ne-vơ (20-07-1954) mới được trả tự do. Năm 1961, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Đến năm 1976, ông được cử giữ chức Phó Chủ tịch nước. Năm 1980 làm Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cho đến năm qua đời (1996). Ông được Đảng và nhà nước Việt Nam tặng nhiều huân chương cao quý. Ông mất ngày 10-03-1988 (76 tuổi).  (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nguyen Huu Tho

- Length: 268 m

- Width: 21 m

- Road level: II

- Starting and ending points: National Highway 14, Le Duan Street

He was born on July 10, 1910 in Long Phu Village, Long Hung Ha, Trung Quan, Cho Lon (now Long Phuc Commune, Ben Luc District, Long An Province). In 1921, he went to France to study. In 1932, he graduated with a Bachelor of Laws. In May 1933, he returned home. After the national resistance war, he secretly went to the resistance base area (in the South) to visit the resistance forces and cooperate with the Viet Minh in the inner city. In Saigon, he and famous intellectuals issued a declaration for peace, asking the French to stop the war of aggression. On March 19, 1950, he read the Declaration demanding the withdrawal of American warships from Saigon. He was arrested, then was put under house arrest in Lai Chau. In November 1953, he was released. After that, he joined the Saigon - Cho Lon Peace Movement along with a number of other intellectuals and was arrested again by the French. He was detained in Gia Dinh, then was put under house arrest in Hai Phong. It was not until the date of signing Geneva Agreement (July 20, 1954), that he was released. In 1961, he was elected President of the Front for the Liberation of South Vietnam. In 1976, he was appointed as Vice President of the country. In 1980, he acted as Acting President of the State, Chairman of the National Assembly, Chairman of the Fatherland Front until his death (1996). He was awarded many noble medals by the Party and State of Vietnam. He died on March 10, 1988 (76 years old). (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị