Lịch sử tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt

Huỳnh Mẫn Đạt

- Chiều dài: 128 m

- Lộ giới: 17 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Tôn Đức Thắng, Đường Thành Thái

Ông sinh năm 1807, là nhân sĩ yêu nước cận đại, quê huyện Tân Long, tỉnh Gia Định, sau dời về ở Kiên Giang, Rạch Giá. Thuở trẻ, ông học tại Gia Định. Năm 1831, đỗ cử nhân, nổi tiếng văn học, sau làm Tuần phủ ở Hà Tiên. Khi quân Pháp xâm chiếm miền Nam, ông cáo quan về ở ẩn tại Rạch Giá. Huỳnh Mẫn Đạt là người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, góp công rất nhiều trong công cuộc chống Pháp xâm lược hồi đầu thế kỷ. Ông còn là nhà thơ nổi tiếng của miền Nam.  Năm 1883, ông mất ở Rạch Giá, thọ 76 tuổi, nơi Văn Xương Các (Văn Thánh) Vĩnh Long có bài vị thờ ông. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Huynh Man Dat

- Length: 128 m

- Width: 17 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Ton Duc Thang, Thanh Thai Street He was born in 1807.

He is a patriotic scholar in modern times. His hometown is in Tan Long District, Gia Dinh Province. Later, he moved to Kien Giang, Rach Gia. In his youth, he studied in Gia Dinh. In 1831, he graduated with a bachelor's degree. He was famous for literature. Later, he worked as Tuan Phu (a governer of a small province) in Ha Tien. When the French invaded the South, he gave up his post and went to live in seclusion in Rach Gia. Huynh Man Dat was a soldier on the cultural front. He contributed a lot in the fight against the French invasion at the beginning of the century. He was also a famous poet of the South. In 1883, he died in Rach Gia at the age of 76. In Van Xuong Cac (Van Thanh) Vinh Long has a tablet to worship him. (Excerpt from "Bank of namesa used to name roads of Binh Phuoc Province”)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị