Lịch sử tuyến đường Huỳnh Khương Ninh

Huỳnh Khương Ninh

- Chiều dài: 178 m

- Lộ giới: 13 m

- Cấp đường: IV

- Điểm đầu, điểm cuối: Đường Ông Ích Khiêm, Đường Nguyễn Khuyến

Ông sinh năm 1890, quê làng Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa (nay thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu). Ông là một trí thức yêu nước, một nhà giáo tận tụy.  Tốt nghiệp bằng Thành chung, ông không hợp tác với Pháp và đã mở trường tư mang tên ông, trường nổi tiếng với các nhà giáo có tên tuổi như: Lê Bá Cang, Tuần Lý Huỳnh Khắc Dụng, Phạm Văn Đồng... Trường Huỳnh Khương Ninh là một trường tư thục nổi tiếng và có uy tín ở Sài Gòn trong những năm mất nước, vì trường có một ban giáo huấn có lương tâm, có tâm hồn yêu nước và cũng là trung tâm của giáo chức yêu nước Sài Gòn trước đây. Cuối năm 1945, Pháp ra lệnh đóng cửa trường. Đến năm 1947, trường mới được mở lại và ông vẫn làm hiệu trưởng. Trường đã đào tạo nhiều thanh niên yêu nước. Ông mất ngày 20-4-1950, thọ 60 tuổi. (Trích từ Ngân hàng tên dùng để đặt tên đường của tỉnh Bình Phước)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Huynh Khuong Ninh

- Length: 178 m

- Width: 13 m

- Road level: IV

- Starting and ending points: Ong Ich Khiem Street, Nguyen Khuyen Street

He was born in 1890. His hometown is Thang Tam Village, Vung Tau City, Ba Ria Province (now is a part of Ba Ria - Vung Tau province). He was a patriotic intellectual, a devoted teacher. He graduated elementary college, but he did not cooperate with France. He opened a private school named after him. His school was famous because it had famous teachers such as: Le Ba Cang, Tuan Ly Huynh Khac Dung, Pham Van Dong etc. Huynh Khuong Ninh School was a famous and prestigious private school in Saigon for many yearswhileour country was invaded. The school had a teaching staff with a conscience, a patriotic soul and was also the meeting place of former Saigon patriotic teachers. At the end of 1945, France ordered the school to be closed. The school was reopened in 1947 and he was still the principal. The school had trained many patriotic young men. He died on April 20, 1950 at the age of 60. (Excerpt from "Bank of names used to name roads of Binh Phuoc Province”)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị