Đồng Xoài tiến tới xây dựng đảng bộ kiểu mẫu
Lượt xem: 179
BPO- Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tập trung đổi mới công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ thành phố đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy ở cơ sở chú trọng thực hiện nhiệm vụ này bảo đảm thống nhất cả về nhận thức và hành động để triển khai đạt kết quả.

Thời gian qua, công tác chỉnh trang, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị luôn được TP. Đồng Xoài ưu tiên và tập trung thực hiện - Trong ảnh: Công viên Xoài và hồ Suối Cam trở thành điểm nhấn sinh thái của thành phố trẻ Đồng Xoài

Bài 1
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Hạt nhân chính trị ở cơ sở

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, trước hết phải bắt đầu từ tổ chức đảng ở cơ sở và đội ngũ đảng viên. Bởi chi bộ đảng là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các vấn đề ở cơ sở, sát với yêu cầu thực tế. Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và nghị quyết của đại hội Đảng qua các nhiệm kỳ đều khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.

anh tin bai

Tập thể lãnh đạo Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở - Trong ảnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng gặp gỡ các bí thư chi bộ và đảng viên cao tuổi thuộc Đảng bộ xã Tân Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng, cho biết: “Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết và khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở”. Thời gian qua, tổ chức đảng các cấp của thành phố dù đã rất chú trọng việc đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận những điểm hạn chế để khắc phục”.

anh tin bai

Đảng bộ thành phố luôn coi đảng viên cao tuổi Đảng là vốn quý - Trong ảnh: Thường trực Thành ủy Đồng Xoài trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa cho các đảng viên

Xuất phát từ những nhận thức ấy, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài thời gian qua đã, đang nỗ lực từng bước xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, xác định đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của từng đảng viên. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chúng tôi đặc biệt quan tâm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư  Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng

 

Hiệu quả cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đến thời điểm hiện tại, toàn Đảng bộ thành phố Đồng Xoài có 58 cơ sở đảng với hơn 4.100 đảng viên.

anh tin bai

Tập thể lãnh đạo Đảng bộ thành phố luôn sâu sát với cơ sở để tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ cơ sở - Trong ảnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng dự sinh hoạt với chi bộ ấp 4, xã Tiến Hưng

Để duy trì nền nếp, chất lượng hoạt động của các đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất phân công các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, kịp thời hướng dẫn, nắm bắt tình hình ở cơ sở. Việc tăng cường sự có mặt của cấp ủy cấp trên, nhất là các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trong các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở đã tạo nên những tác động tích cực, không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sát của Đảng bộ thành phố đối với chi bộ cơ sở mà còn kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn, định hướng trong tổ chức, điều hành góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt. Tất cả nhằm phát huy vai trò tiên phong của cấp ủy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Hợi, đảng viên Chi bộ ấp 4, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài nhận xét: “Thời gian qua, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể là Bí thư Thành ủy Hà Anh Dũng đã dành thời gian về dự sinh hoạt của chi bộ để trao đổi về phương hướng, cách thức sinh hoạt, những điểm cần đổi mới trong tổ chức các buổi sinh hoạt và các vấn đề liên quan. Những đảng viên ở cơ sở như tôi thấy vinh dự, sự quan tâm của tổ chức đảng cấp trên chính là động lực, cũng là yêu cầu để chi bộ càng mạnh hơn, sinh hoạt có chất lượng hơn”.

anh tin bai

ập thể lãnh đạo Đảng bộ thành phố luôn coi đảng viên cao tuổi Đảng là vốn quý - Trong ảnh: Lãnh đạo Thành ủy Đồng Xoài chụp hình lưu niệm với đảng viên cao tuổi Đảng

Việc Đảng bộ thành phố Đồng Xoài tăng cường phân công các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi và thường xuyên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thời gian qua góp phần nắm bắt tốt hơn tình hình ở cơ sở và giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đảng viên; đồng thời nắm chắc chất lượng hoạt động của các chi bộ để báo cáo Thành ủy có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng trong nỗ lực đổi mới công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố Đồng Xoài thành đảng bộ kiểu mẫu trong thời gian tới.

Quang Xuân

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/142636/dong-xoai-tien-toi-xay-dung-dang-bo-kieu-mau

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị