Đồng Xoài tiến tới xây dựng đảng bộ kiểu mẫu
Lượt xem: 123
BPO - Đảng ta xác định phương thức lãnh đạo là một nội dung cơ bản và quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều này đã được tập thể lãnh đạo Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhận thức một cách sâu sắc. Kết quả, dưới sự đoàn kết, nỗ lực trong lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của thành phố

Bài 2
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN CỦA ĐẢNG

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, nhất là với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân”. Chính từ quan điểm này, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài xác định việc lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội phải được cụ thể hóa bằng các nghị quyết. Đây là điều cơ bản nhất, tuy nhiên chất lượng của các nghị quyết cũng là điều mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hết sức quan tâm. Một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là đảm bảo thực hiện nghiêm, chấp hành đúng quy chế, quy định, quy trình và luôn xem trọng cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của mình.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cho rằng: “Nghị quyết của Đảng bộ chính là sự kết tinh bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể. Nếu nghị quyết của Đảng bộ không phù hợp sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Đường lối của Đảng đúng đắn là nhân tố hàng đầu, bảo đảm cho thắng lợi trong mọi nhiệm vụ ở địa phương. Vì vậy, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố phải được đổi mới mạnh mẽ để dẫn dắt cả hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu”.

Những kết quả nổi bật

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Thời gian qua, dưới sự đoàn kết, nỗ lực trong lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài đề ra 14 nhóm chỉ tiêu chủ yếu thì tổng kết năm có 9 nhóm chỉ tiêu thực hiện vượt, 5 nhóm chỉ tiêu đạt. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,02%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 114% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người tăng 11,04% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cũng tăng 14%; thương mại - dịch vụ, bưu chính - viễn thông, dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Công tác quản lý, bình ổn thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được thực hiện tốt. Đặc biệt, ngày 1-12-2022, thành phố Đồng Xoài vinh dự được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn và trao tặng chứng nhận Thành phố thông minh Việt Nam, lĩnh vực điều hành và quản lý thông minh.

anh tin bai

Một góc Công viên Xoài - điểm nhấn không gian sinh thái của thành phố trẻ Đồng Xoài

Ấn tượng hơn nữa, 2022 cũng là năm đầu tiên thành phố thực hiện tự cân đối thu - chi ngân sách. Đây là thách thức không nhỏ, nhất là trong bối cảnh kinh tế thành phố đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Dẫu vậy, bằng sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và vận dụng tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đóng góp của nhân dân thành phố đã thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách, đạt 164% kế hoạch điều chỉnh tỉnh giao, bằng 101% kế hoạch điều chỉnh HĐND thành phố thông qua. Trong đó, thu phát sinh trên địa bàn đạt 120% chỉ tiêu tỉnh giao, bằng 101% kế hoạch điều chỉnh HĐND thành phố thông qua. Tổng chi ngân sách đạt 152% chỉ tiêu điều chỉnh tỉnh giao, bằng 92% kế hoạch điều chỉnh của HĐND thành phố, bằng 98% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Đến hết năm 2022, thành phố đã xóa 33 hộ nghèo còn lại và tiến tới duy trì không còn hộ nghèo trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, an toàn giao thông được đảm bảo.

Ông Lê Thắm, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài cho biết: “Tôi thấy rõ sự phát triển của thành phố thời gian qua. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao, các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển không ngừng, Đồng Xoài trở thành đầu tàu phát triển của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, kinh tế thành phố đang có những bước chuyển biến tích cực”.

Những kết quả nêu trên đã phần nào phản ánh một cách chân thực về những nỗ lực đổi mới của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Đồng Xoài thời gian qua. Kết quả đó cũng cho thấy Đảng bộ thành phố đã nhận thức và thực hiện hiệu quả việc nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn trong hoạch định đường lối, chủ trương; đổi mới việc xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng các nghị quyết của Đảng bộ, khắc phục tình trạng ban hành nghị quyết chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi. Đồng thời, làm tốt việc lãnh đạo, nâng cao năng lực của chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Đảng bộ thành phố đã ban hành.

Quang Xuân

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/142668/dong-xoai-tien-toi-xay-dung-dang-bo-kieu-mau

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị