UBND TP.Đồng Xoài sơ kết tình hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Ngày 16/8, chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình chủ trì họp sơ kết tình hình hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường trong 7 tháng năm 2022.

Người dân thực hiện các dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Đồng Xoài

Hiện nay, 355 thủ tục thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố đều được cập nhật trên Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến, gồm 67 thủ tục ở mức độ mức 2, 148 thủ tục ở mức độ 3 và 140 thủ tục ở mức độ 4. Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đã cải thiện chất lượng dịch vụ công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. 

Kết quả đạt được tốt là các đơn vị cơ bản giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân với tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99%; thực hiện chứng thực điện tử 3.480 hồ sơ; hơn 15.800 hồ sơ dịch vụ công được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và xã, phường xử lý trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt nghĩa vụ tài chính về đất và phí lệ phí hơn 115 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thanh toán về đất đai. 

anh tin bai

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt

Tại cuộc họp, một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và xã, phường được nhìn nhận và chỉ đạo khắc phục trong những tháng cuối năm. Trong đó, việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử đạt chưa cao do nhu cầu của người dân thấp và hệ thống thường xuyên bị lỗi; việc số hóa hồ sơ trong 7 tháng chưa thực hiện được; tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn còn 0,7% ở bộ phận thành phố và 0,3% ở bộ phận xã, phường.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ công của thành phố với số tiền thanh toán đạt cao, tuy nhiên chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình yêu cầu trong thời gian tới, bộ phận công nghệ thông tin thành phố Đồng Xoài đẩy mạnh việc hỗ trợ các đơn vị mở rộng việc thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực, trong thu phí, lệ phí; trong thanh toán viện phí và tìm biện pháp thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không dùng tiền mặt. 

Nhã Trâm – Đài TT&TH thành phố

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị