Đồng xoài họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Chiều ngày 5/9, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình, chủ trì họp nghe Phòng Tài chính Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2023.

 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình chủ trì cuộc họp. 

Theo báo cáo của Phòng Tài chính Kế hoạch, tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB điều chỉnh do thành phố quản lý là 498 tỷ 170 triệu đồng. Gồm Vốn NS tỉnh giao thành phố chủ đầu tư: 137 tỷ 189 triệu đồng, được bố trí cho 04 công trình chuyển tiếp và 02 công trình đầu tư mới; Nguồn vốn đầu tư từ NS địa phương360 tỷ 981 triệu đồng, được phân bổ cho 56 công trình và một số nội dung khác. Tính đến 31/7/2022, giải ngân vốn đầu tư XDCB thực hiện là 81 tỷ 279 triệu đồng, đạt 16% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, Vốn NS tỉnh giao thành phố làm chủ đầu tư đã giải ngân được 52 tỷ 205 triệu đồng, đạt 38% kế hoạch vốn tỉnh giao; Vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách thành phố, giải ngân 29 tỷ 074 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch thành phố giao.

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình thu tiền sử dụng đất trong dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn vốn giải ngân; một số công trình chuyển tiếp, đơn vị trúng thầu thi công cầm chừng chờ giá vật liệu giảm; một số công trình đầu tư mới năm 2022 chậm được phê duyệt do liên quan đến chính sách thuế mới; Một số dự án giao thông khi triển khai thực hiện theo hình thức vận động người dân hiến đất, nhưng chưa giải phóng được mặt bằng , nên chưa thể triển khai thi công. Bên cạnh đó, một số công trình do nhà thầu tư vấn năng lực hạn chế, dẫn đến công trình phải sửa đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình; Một số nhà thầu thi công năng lực tài chính, nhân lực hạn chế, thi công công trình kéo dài thời gian so với hợp đồng, không có khối lượng giải ngân.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan đơn vị, nhất là các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án báo cáo, giải trình làm rõ một số vấn đề tồn tại, hạn chế, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân để thống nhất đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Phấn đấu đến 31/12/2022 Giải ngân vốn đầu tư XDCB toàn thành phố lthực hiện 427 tỷ 920 triệu đồng, đạt 86% kế hoạch vốn bố trí năm 2022.

Kim Phụng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị