Luật thuế TNCN và các khoản thưởng không phải chịu thuế
Ngoài tiền lương hàng tháng, thưởng Tết, lương tháng 13... đều bị trừ thuế TNCN thì có 4 khoản tiền thưởng lại không thuộc diện phải chịu thuế.

Nguồn: https://zingnews.vn/luat-thue-tncn-va-cac-khoan-thuong-khong-phai-chiu-thue-post1392112.html#zingweb_topic_topicmain3

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước và là khoản nộp mang tính bắt buộc đối với cá nhân và pháp nhân. Một trong những khoản thuế bắt buộc mà mọi người phải đóng đó là thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

Thuế này đánh vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020) gồm 4 chương, 35 điều, quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.thue thu nhap ca nhan anh 1
Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Nội dung cuốn sách là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế năm 2014; Nghị quyết số 54/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Để tìm hiểu, nghiên cứu và nắm bắt các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, độc giả có thể tham khảo cuốn "Hỏi - đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" của luật sư Phạm Thanh Hữu. Sách gồm 87 câu hỏi và trả lời được biên soạn dưới hình thức tìm hiểu, phân tích, đánh giá, bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân cũng như cập nhật danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hướng dẫn vấn đề này.

Thưởng Tết, lương tháng thứ 13 có phải đóng thuế TNCN?

Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế được nhắc tới bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp, và tiền thưởng... Vì vậy, tiền thưởng Tết cũng phải nộp thuế TNCN như tiền lương hàng tháng.

Với lương tháng thứ 13, hiện pháp luật không quy định về khoản tiền lương này. Đây được xem là tiền thưởng cuối năm do các doanh nghiệp tự quy định trong quy chế thưởng, hợp đồng lao động hoặc theo kết quả sản xuất kinh doanh…

Thưởng Tết và lương tháng thứ 13 cũng được áp dụng các chính sách giảm trừ như người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh… Khi phát sinh thu nhập, cá nhân sẽ phải chịu thuế TNCN (trừ một số trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật).

4 khoản tiền thưởng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản tiền thưởng dưới đây không phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

Một là, tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, bao gồm:

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến.

- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

- Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định Luật Thi đua, khen thưởng.

- Tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

- Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen.

Hai là, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

Ba là, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Bốn là, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những khoản tiền thưởng không thuộc 4 nhóm tiền thưởng nêu trên thì cá nhân có thu nhập phải chịu thuế đối với những khoản tiền thưởng này.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị