Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
585/TB-UBND 16/09/2022 Tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về1
Lượt tải 0
2581/BC-SYT 07/09/2022 Ket qua thanh tra vice chap hanh cac quy dinh cua phap luat trong linh vuc hanh nghe y, du'O’c tir nhan tren dja ban tinh
Lượt xem: 47
Tải về1
Lượt tải 0
660-QĐ/TU 26/08/2022 Kiện toàn Ban chỉ đạo; Tổ tư vấn, Tổ kiểm tra, giám sát, Tổ thư ký chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thành phố đồng Xoài
Lượt xem: 74
Tải về1
Lượt tải 0
2241/QĐ-UBND 26/08/2022 Phê duyệt Đề án xây dựng địa phương thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 64
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 541/TB-TTPTQĐ 10/08/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 31 thửa đất thuộc Trung tâm hành chính thành phố Đồng Xoài và 01 thửa thửa đất đường Lý Thường Kiệt phường Tân Phú
Lượt xem: 102
Tải về1
Lượt tải 1
Số: 505/TB-TTPTQĐ 03/08/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 11 thửa đất thuộc Trung tâm hành chính phường Tân Thiện.
Lượt xem: 81
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 454/TB-TTPTQĐ 29/07/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 31 thửa đất thuộc Trung tâm hành chính thành phố Đồng Xoài và 01 thửa đất Lý Thường Kiệt , phường Tân Phú
Lượt xem: 106
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 48/TB-UBND 25/07/2022 Lịch tiếp công dân của lãnh đạo thành phố năm 2022
Lượt xem: 93
Tải về1
Lượt tải 0
1099/UBND-KT 06/06/2022 Về việc khẩn trương tổ chức thực hiện Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh
Lượt xem: 184
Tải về1
Lượt tải 2
977/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc phê duyệt duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 264
Tải về1
Lượt tải 5
123

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị