Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
368/QĐ-UBND 08/03/2023 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 56
Tải về1
Lượt tải 0
14/2023/QĐ-UBND 01/03/2023 QUYET DINH Quy dinh gia niroc sack sinh boat Iren dja ban tinh Binh Phuoc
Lượt xem: 71
Tải về1
Lượt tải 0
37/QĐ-UBND 20/02/2023 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 122
Tải về1
Lượt tải 0
57/QĐ-UBND 20/02/2023 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 101
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 136/QĐ-UBND 01/02/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 99
Tải về1
Lượt tải 0
94/QĐ-UBND 30/01/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 265
Tải về1
Lượt tải 0
2352/QĐ-UBND 21/12/2022 Công bố thủ tục hành chính mớ i ban hành, đƣơc̣ sƣ̉a đổi, bổsung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện tại Trung tâm Phuc̣ vu ̣hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyêṇ vàỦy ban nhân dân cấp xãthuôc̣ thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tƣ pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 649
Tải về1
Lượt tải 1
2283/QĐ-UBND 13/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/06/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển công nghiệp
Lượt xem: 651
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1452/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 157
Tải về1
Lượt tải 0
Số: /QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 146
Tải về1
Lượt tải 1
123

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị