Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/QĐ-UBND 20/02/2023 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 122
Tải về1
Lượt tải 0
57/QĐ-UBND 20/02/2023 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 101
Tải về1
Lượt tải 0
01/CT-UBND 12/01/2023 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 2023
Lượt xem: 423
Tải về1
Lượt tải 0
18/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, đẩy mạnh kết cấu phát triển hạ tẩng đồng bộ, hiện đại
Lượt xem: 397
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1404/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 107
Tải về1
Lượt tải 1
Số: 1784/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 102
Tải về1
Lượt tải 2
Số: /QĐ-UBND1946 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh Văn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 100
Tải về1
Lượt tải 0
585/TB-UBND 16/09/2022 Tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022
Lượt xem: 328
Tải về1
Lượt tải 1
2581/BC-SYT 07/09/2022 Ket qua thanh tra vice chap hanh cac quy dinh cua phap luat trong linh vuc hanh nghe y, du'O’c tir nhan tren dja ban tinh
Lượt xem: 266
Tải về1
Lượt tải 0
660-QĐ/TU 26/08/2022 Kiện toàn Ban chỉ đạo; Tổ tư vấn, Tổ kiểm tra, giám sát, Tổ thư ký chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thành phố đồng Xoài
Lượt xem: 240
Tải về1
Lượt tải 1
123

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị