TP.Đồng Xoài: Chuyển đổi nhà văn hóa khu phố, ấp thành trung tâm truyền thông cộng đồng.
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa ở khu dân cư, năm 2020 UBND thành phố Đồng Xoài đã ban hành quyết định chuyển đổi 45/52 nhà văn hóa đủ điều kiện trên địa bàn thành phố thành trung tâm truyền thông cộng đồng và đào tạo công dân điện tử.

Đến nay 2/8 xã, phường đã hoàn thành việc lắp đặt bảng tên trung tâm truyền thông cộng đồng tại hội trường các nhà văn hóa; 8/8 xã, phường khảo sát và tiến hành lắp đặt đường truyền internet, wifi cho các nhà văn hóa; Củng cố nhân sự quản lý nhà văn hóa, bổ sung đối tượng đoàn viên thanh niên để hướng dẫn và hỗ trợ người dân, phấn đấu hàng năm phải đạt 30% trở lên số hộ người dân trên địa bàn biết tương tác và sử dụng phần mềm Đồng Xoài trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục hành chính.

          Trong đầu năm 2021, 45/52 nhà văn hóa của thành phố Đồng Xoài hoàn thiện về cơ sở vật chất để chuyển đổi thành trung tâm truyền thông cộng đồng và đào tạo công dân điện tử. Đồng thời bổ sung thêm chức năng truyền thông cộng đồng và Đào tạo công dân điện tử trên địa bàn thành phố vào thiết chế Nhà văn hóa để thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế./.

Tác giả: Nhã Trâm

Nguồn tin: Đài TT&TH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị