Đồng Xoài Strategy 2050
Lượt xem: 404
Sứ mệnh (Mission) Phụng sự Nhân dân để dẫn đầu. Tầm nhìn (Vision) Đô thị xanh – Thành phố hội tụ thông minh vào năm 2050. Thương hiệu (Trademark) Thành phố sắc hoa vàng. Giá trị cốt lõi (Core Values)

Sứ mệnh (Mission)

Phụng sự Nhân dân để dẫn đầu.

Tầm nhìn (Vision)

          Đô thị xanh – Thành phố hội tụ thông minh vào năm 2050.

Thương hiệu (Trademark)

          Thành phố sắc hoa vàng.

Giá trị cốt lõi (Core Values)

Là Cán bộ, bởi Cán bộ là gốc của mọi công việc, chúng tôi không ngừng tìm kiếm, đào tạo và phát triển những cộng sự luôn luôn chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tâm, không ngừng học hỏi, phấn đấu, bất chấp mọi thử thách, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, làm việc vì đam mê, sống có lý tưởng, được hỗ trợ bởi quy trình liên tục cải tiến, được thúc đẩy bởi công nghệ đột phá và luôn phản ứng nhanh với mọi thay đổi, phát triển toàn cầu.

Các mục tiêu giai đoạn

Đến năm 2025, thành phố Đồng Xoài cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II;  xã Tiến Hưng được nâng cấp lên phường, xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí của phường về cơ sở hạ tầng; Là đô thị khá giả vào năm 2030; Hội nhập toàn cầu vào năm 2050.

Phương châm hành động

          - Lấy công nghệ thông tin và truyền thông làm mũi nhọn; dịch vụ đô thị, hạ tầng đô thị làm then chốt và mở rộng đô thị làm nền tảng để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Đồng Xoài;

- Lắng nghe dân nói, nói rõ dân nghe;

- Lợi cho dân, nhỏ cũng làm; Hại cho dân, ít cũng tránh;

- Dùng người đức tài, thải người yếu kém;

- Nhìn xa, trông rộng, xét sâu, nói hay, làm tốt;

- Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị