Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1812/QĐ-UBND 07/11/2022 Về việc ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực CNTT
Lượt xem: 286
Tải về1
Lượt tải 0
261 /KH-UBND 16/09/2022 Tổ chức thí điểm Phiên chợ không dùng tiền mặt tại thành phố Đồng Xoài năm 2022
Lượt xem: 465
Tải về1
Lượt tải 0
69 /KH-UBND 15/09/2022 Chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 2022 (bổ sung nội dung theo Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh)
Lượt xem: 305
Tải về1
Lượt tải 0
749-QĐ TTG phê duyệt chương trình chuyển đổi số 19/08/2022 Phê duyệt “Chƣơng trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030”
Lượt xem: 351
Tải về1
Lượt tải 0
QD-06TTg 19/08/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 302
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 123/KH-UBND 27/06/2022 Triển khai tập huấn tạo tài khoản VneID, Bình Phước Today, Dịch vụ công quốc gia và làm sạch dữ liệu trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 272
Tải về1
Lượt tải 0
116/KH-UBND 21/06/2022 Triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022
Lượt xem: 327
Tải về1
Lượt tải 0
170/KH-UBND 21/06/2022 Triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển chính quyền số" Từ ngày 01/06/2002 đến 31/08/2022
Lượt xem: 305
Tải về1
Lượt tải 0
1017/QĐ-UBND 10/06/2022 Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 224
Tải về1
Lượt tải 0
994/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cải cách thủ tục hành chính, Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, Xây dựng thành phố thông minh
Lượt xem: 200
Tải về1
Lượt tải 0
12

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị