Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 136/QĐ-UBND 01/02/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 35
Tải về1
Lượt tải 0
94/QĐ-UBND 30/01/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 169
Tải về1
Lượt tải 0
2352/QĐ-UBND 21/12/2022 Công bố thủ tục hành chính mớ i ban hành, đƣơc̣ sƣ̉a đổi, bổsung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện tại Trung tâm Phuc̣ vu ̣hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyêṇ vàỦy ban nhân dân cấp xãthuôc̣ thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tƣ pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 581
Tải về1
Lượt tải 1
2283/QĐ-UBND 13/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/06/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển công nghiệp
Lượt xem: 611
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1452/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 126
Tải về1
Lượt tải 0
Số: /QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 119
Tải về1
Lượt tải 1
Số: 1138/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 119
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 686/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 103
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1203/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 98
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1451/QĐ-UBND 29/11/2022 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 82
Tải về1
Lượt tải 1
123

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị