Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3351/UBND-KGVX 26/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Lượt xem: 419
Tải về1
Lượt tải 0
4754/BTTTT-CĐSQG 26/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023
Lượt xem: 485
Tải về1
Lượt tải 0
720/STTTT-BCVTCNTT 07/06/2023 V/v đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 494
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 877/QĐ-UBND B 30/05/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 519
Tải về1
Lượt tải 0
737/QĐ-UBND 09/05/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 373
Tải về1
Lượt tải 0
736/QĐ-UBND 09/05/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 399
Tải về1
Lượt tải 0
739/QĐ-UBND 09/05/2023 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thƣơng trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 294
Tải về1
Lượt tải 0
44/QĐ-STTTT 24/04/2023 Ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 322
Tải về1
Lượt tải 0
1812/QĐ-UBND 07/11/2022 Về việc ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực CNTT
Lượt xem: 646
Tải về1
Lượt tải 0
261 /KH-UBND 16/09/2022 Tổ chức thí điểm Phiên chợ không dùng tiền mặt tại thành phố Đồng Xoài năm 2022
Lượt xem: 839
Tải về1
Lượt tải 0
123

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị