Tổng số: 61
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/TB-VPCP 13/03/2023 Kết luận ban chỉ đạo cãi cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ 3 ngày 03 tháng 02 nawm 2023
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 0
30/NQ-CP 09/03/2023 Nghị quyết về việc tiếp tục các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị Y tế
Lượt xem: 54
Tải về1
Lượt tải 0
368/QĐ-UBND 08/03/2023 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 51
Tải về1
Lượt tải 0
05/CT-TTg 01/03/2023 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát riển dữ liệu dân cư
Lượt xem: 71
Tải về1
Lượt tải 0
14/2023/QĐ-UBND 01/03/2023 QUYET DINH Quy dinh gia niroc sack sinh boat Iren dja ban tinh Binh Phuoc
Lượt xem: 69
Tải về1
Lượt tải 0
37/QĐ-UBND 20/02/2023 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 119
Tải về1
Lượt tải 0
57/QĐ-UBND 20/02/2023 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 100
Tải về1
Lượt tải 0
30/KH-UBND 01/02/2023 Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, Kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 222
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 136/QĐ-UBND 01/02/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 98
Tải về1
Lượt tải 0
94/QĐ-UBND 30/01/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 264
Tải về1
Lượt tải 0
1234567

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị