Đồng Xoài tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 287
Thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ công tác chuyển đổi số, đảm bảo tính công khai minh bạch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ trong giải quyết TTHC, thời gian qua thành phố Đồng Xoài đã chú trọng việc ứng dụng CNTT trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC.  

Đồng Xoài đơn vị dẫn đầu tỉnh trong thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc Gia và dịch vụ công tỉnh về lĩnh vực đất đai. (hình ảnh tại quầy giao dịch TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Đồng Xoài) 

Theo số liệu thống kê của văn phòng HĐND&UBND thành phố từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2022 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 60.533 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 99,75%. Đối với xã, phường  tiếp nhận 27.203 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Riêng hồ sơ trực tuyến từ đầu năm 2022 đến nay tại thành phố đạt 100%, tại phường xã đạt 99,98%. Hoạt động chứng thực điện tử được triển khai từ tháng 8/2021, đến nay 8/8 phường, xã của thành phố đã sử dụng ổn định và thường xuyên. Kết quả, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 toàn thành phố đã  thực hiện chứng thực điện tử với số lượng hồ sơ là 7.228 hồ sơ.

anh tin bai

 Các cán bộ, công chức, nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Đồng Xoài hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công.  

Đối với hoạt động thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong giao dịch hành chính công, thì thành phố Đồng Xoài là đơn vị tiên phong, đi đầu so với các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt là thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai qua cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 19/5/2021 thành phố chính thức vận hành triển khai thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; triển khai thanh toán phí, lệ phí  từ ngày 13/6/2022. Kết quả, đến nay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã thực hiện 25.722 giao dịch thanh toán trực tuyến về đất đai với tổng số tiền 184 tỷ 604 triệu  đồng; thực hiện 905 giao dịch thanh toán phí, lệ phí với tổng số tiền trên 220 triệu đồng.

 

Kim Phụng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị