Đồng Xoài sơ kết thực hiện chương trình số 17 của Tỉnh Ủy Bình Phước
Lượt xem: 356
Chiều nay, ngày 7/9, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chương trình hành động số 17-Ctr/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Bình Phước về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình kết luận hội nghị. 

Với quan điểm: Lấy công nghệ thông tin làm mũi nhọn, đầu tư đồng bộ hạ tầng làm then chốt, lấy thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian đô thị làm nền tảng, từ năm 2021 đến nay thành phố Đồng Xoài đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm phấn đấu đến năm 2025, thành phố cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II; xã Tiến Hưng được nâng cấp lên phường, xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí của phường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với đô thị; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc.

Kết quả, thành phố đã bố trí nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung từ ngân sách thành phố 5 năm, giai đoạn 2021-2025 là 1.782 tỷ đồng. Xây dựng chương trình Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài đến năm 2040Chương trình phủ kín quy hoạch phân khu và 50% quy hoạch chi tiết; Đề án công nhận đô thị Đồng Xoài là đô thị loại II; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Qua đó đã đạt được những kết quả về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; chính quyền số; Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến;  Thanh toán dịch vụ không dùng tiền mặt;  Kết quả phát triển kinh tế số: xã hội số.... đặc biệt, một số ngành, lĩnh vực, như: tài nguyên và môi trường, GD&ĐT, y tế  đã đạt được những kết quả nhất định trong triển khai thực hiện.

anh tin bai

Bên cạnh đó các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác”. Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân thành phố và Đề án phát triển giáo dục trọng tâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 về quy hoạch, chiến lược phát triển giáo dục, đảm bảo về cơ sở vật chất trường lớp; Đề án xây dựng trường học thông minh gắn với dạy học song ngữ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.... đã được thành phố chủ động xây dựng và triển khai thực hiện, qua đó đã đạt được những kết quả nhất định.

 Tại hội nghị, UBND thành phố đã đánh giá, nhìn nhận  những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời thống nhất đề ra phương hướng và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chương trình số 17 của tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch của thành ủy Đồng Xoài về triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố, đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 Kim Phụng- Thổ Tín

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị