Đồng Xoài sơ kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính 2023
Vừa qua, phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Hồng Khang chủ trì họp sơ kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện thủ tục hành chính và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2023.Dự họp có các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố và UBND các phường, xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Hồng Khang kết luận cuộc họp.

Báo cáo của văn phòng HĐND và UBND thành phố cho biết, trong năm 2023, thành phố  tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC.  Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động trong việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ,  nên kết quả tổ chức thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các TTHC liên quan được Văn phòng phối hợp với các đơn vị tiến hành niêm yết, công bố công khai rõ ràng, minh bạch tại bộ phận một cửa các cấp; được đăng tải trên các cổng thông tin điện tử thành phố, đài TT&TH thành phố và khu phố, ấp và thông qua các nhóm zalo công vụ, khu phố, ấp.... tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đến tìm hiểu, giám sát và thực hiện thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố.

Việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa gắn với việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet.

Tăng cường hướng dẫn người dân thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, phí, lệ phí trên cổng Dịch vụ công Quốc gia luôn đứng đầu toàn tỉnh, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp việc quản lý và tra cứu thông tin nhanh, chính xác, tạo sự minh bạch khi người dân thực hiện các TTHC về đất đai.

Phát biểu kết luận cuộc họp, phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, phường xã trong triển khai thực hiện thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là việc thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, phí, lệ phí trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Phó chủ tịch UBND thành phố cũng đã biểu dương Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND xã Tân Thành.... và một số đơn vị khác về triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, phường, xã tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách TTHC tại đơn vị, không để phát sinh hồ sơ trễ hạn, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; tăng cường xử lý hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ TTHC.... lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phường, xã chủ động kiểm tra, rà soát các nội dung, phần việc theo nhiệm vụ phân công, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024.

Kim Phụng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị