Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/06/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển công nghiệp
Số ký hiệu văn bản 2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/06/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển công nghiệp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính