UBND thành phố xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Chiều qua ngày 5/9, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình chủ trì họp nghe Phòng Tài chính Kế hoạch thông qua dự thảo xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình phát biểu kết luận cuộc họp. 

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội các tháng đầu năm 2022 và đánh giá tổng quan kết quả thực hiện năm 2022, Phòng Tài chính Kế hoạch đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023.Theo đó, mục tiêu đặt ra của thành phố trong năm 2023 là tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố, tạo động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc. Tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý cao hơn mức bình quân của tỉnh. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Nâng cao chất lực nguồn nhân lực; thực hiện thực chất, hiệu quả giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đối tượng chính sách, người có công; bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân trước dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng như các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội để đến năm 2025 thành phố Đồng Xoài đạt các tiêu chí của đô thị loại II, xã Tiến hung lên phường, xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí hạ tầng của phường. Phấn đấu tổng giá trị gia tăng năm 2023 là 15.228 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 15,1%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm, tăng 10% so với năm 2022; Cơ cấu kinh tế: Thương mại-dịch vụ 54.28%; Công nghiệp-xây dựng 41,1%; Nông nghiệp 4,62%; Tổng thu NSNN là 993 tỷ 220 triệu đồng, trong đó thu ngân sách phát sinh trên địa bàn là 884 tỷ 340 đồng; Tổng chi NSNN địa phương là 920 tỷ 350 triệu đồng, trong đó chi XDCB 243 tỷ 840 triệu đồng.

Năm 2023 thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Đề án đầu tư hạ tầng thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quan tâm kêu gọi, huy động nguồn lực từ các Tập đoàn, Doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các dự án trọng điểm có tác động làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố Đồng Xoài. Hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu đã phê duyệt chủ trương; đẩy nhanh tiến độ cắm mốc các tuyến đường theo quy hoạch của thành phố giao các xã, phường vận động người dân tự nguyện trả lại QSDĐ (hiến đất) cho Nhà nước làm đường.

Trên cơ sở chương trình dự thảo và ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, phường xã, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình yêu cầu các đơn vị chủ động tìm hiểu và báo cáo đóng góp chương trình hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương lĩnh vực mình phụ trách, đảm nhiệm, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và gửi cho phòng tài chính kế hoạch trong thời gian sớm nhất để tổng  hợp trình UBND thành phố xem xét thông qua.

Kim Phụng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị