UBND TP.Đồng Xoài triển khai thực hiện đề án 06
Lượt xem: 200
UBND thành phố Đồng Xoài vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai thực hiện đề án 06

Thực hiện đề án 06, cấp thành phố đã thành lập 1 tổ công tác triển khai thực hiện đề án và 8 tổ công tác của 8 xã, phường và 52 tổ công tác tại các khu phố, ấp. Đối với công tác cấp CCCD, định danh và xác thực điện tử, thành phố Đồng Xoài đã thu nhận 79.210 hồ sơ cấp CCCD và 1.880 hồ sơ cấp định danh và xác thực điện tử cho công dân thành phố.

Tại hội nghị, UBND thành phố Đồng Xoài đã phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, xã phường về các nội dung, yêu cầu trong thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Các đơn vị tham dự hội nghị đã thông tin, trao đổi về tiến độ triển khai thực hiện các nội dung của đề án 06; phát huy hiệu quả tổ công tác thực hiện đề án cũng như những khó khăn ảnh hưởng và hướng tháo gỡ và khắc phục. 

anh tin bai

Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình nhấn mạnh việc triển khai thực hiện đề án 06 phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ban ngành đoàn thể thành phố và các xã, phường đểđạt kết quả thực chất trong quá trình thực hiện. Trong đó công an thành phố, phòng giáo dục và đạo tạo thành phố, thành đoàn Đồng Xoài làm nòng cốt trong triển khai thực hiện đề án 06.

 

                    Nhã Trâm  - Đài TT&TH thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị