ĐỒNG XOÀI THÔNG QUA 3 ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 CỦA CÁC PHƯỜNG TÂN PHÚ, TÂN ĐỒNG, TÂN XUÂN
Lượt xem: 1951
Chiều nay, ngày 25/5, thành phố Đồng Xoài đã tổ chức họp để xem xét cho ý kiến và thông qua 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với các phường Tân Phú, Tân Đồng, Tân Xuân. Dự họp và góp ý vào đồ án có ông Hà Anh Dũng UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Đồng Xoài.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Phú.

Mục tiêu của các đồ án quy hoạch phân khu đối với 3 phường nói trên là nhằm từng bước cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 đã được phê duyệt và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước và thành phố Đồng Xoài. Trong đó tập trung quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ đảm bảo phục vụ dân cư trong khu quy hoạch hiện hữu và trong tương lai trên cơ sở khớp nối với định hướng quy hoạch chung và các quy hoạch ngành, quy hoạch các khu dân  cư lân cận có liên quan.

anh tin bai

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình góp ý cho các đồ án quy hoạch phân khu

Các đồ án quy hoạch phân khu thuộc 3 phường Tân Phú, Tân Xuân, Tân Đồng nói trên sẽ tổ chức không gian khu dân cư hài hòa, hiện đại phù hợp với cảnh quan chung của khu vực trên cơ sở bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên. 

Việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch phân khu sẽ làm căn cứ để thành phố quản lý quá trình đầu tư xây dựng thành phố một cách đồng bộ và hiệu quả. Đồng thời giới thiệu địa điểm cho các dự án đầu tư và lập các quy hoạch chi tiết. Đặc biệt là gắn nội dung các đồ án quy hoạch phân khu với các chính sách kêu gọi đầu tư, các giải pháp linh động trong đầu tư xây dựng.

anh tin bai

UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phân khu.

 Tại cuộc họp lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cơ quan chuyên môn thành phố và các phường tân đồng, tân phú, tân xuân đã đóng góp, bổ sung và đề xuất một số vấn đề cần đưa vào quy hoạch để đơn vị tư vấn và UBND thành phố hoàn thiện quy hoạch, nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố trong tương lai.

 Kim phụng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị