Đồng Xoài sơ kết công tác chuyển đổi số
Lượt xem: 430
Chiều nay, ngày 8/2, thành phố Đồng Xoài đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ và Kế hoạch số 172/KH-UBND của UBND thành phố về Chuyển đổi số.  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường xã của thành phố dự hội nghị.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số luôn được thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố. Đến nay, công tác triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử từng bước được nâng lên. Đã cơ bản hình thành mô hình chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan trên môi trường mạng. Từng bước hoàn chỉnh việc lập cơ sở dữ liệu trên từng lĩnh vực, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin về đường truyền kết nối, thiết bị, phần mềm quản lý, xây dựng khung chính quyền điện tử giữa chính quyền với nhân dân và doanh nghiệp, giữa các cơ quan chính quyền. Việc triển khai thực hiện chữ ký số; cán bộ, công chức sử dụng hộp thư công vụ trong xử lý công việc, gửi- nhận văn bản trên mạng, thực hiện phòng họp không giấy, hội nghị trực tuyến đã đem lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành.

anh tin bai

Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Trịnh Xuân Thiều  phát biểu nêu những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện  chuyển đổi số ngành y tế và Trung tâm y tế thành phố.

Nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số đã có chuyển biến tích cực thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của đơn vị mình và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số. Hình thành thói quen cho 01 bộ phận người dân sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến như: Thanh toán phí và lệ phí, thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, thanh toán các dịch vụ không dùng tiền mặt... qua đó, đã hỗ trợ tích cực cho công tác kiểm tra, giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng.

anh tin bai

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình kết luận hội nghị. 

 Tại hội nghị, nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số đã được thành phố, các cơ quan, đơn vị, phường xã nhìn nhận, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục, xử lý để việc thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả tốt nhất. Cụ thể như: kiến thức kỹ năng về công nghệ thông tin của một bộ phận CBCC,VC còn hạn chế; một số cán bộ, công chức hiện chưa có tài khoản dịch vụ công, tài khoản hộp thư công vụ; tỷ lệ chữ ký số còn thấp; vẫn còn tình trạng thực hiện thay cho công dân trong đăng ký hồ sơ TTHC, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính, việc kết nối, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung chưa thống nhất, đồng bộ, trang thiết bị công nghệ thông tin còn hạn chế, hệ thống mạng wifi, phần mềm Dịch vụ công thường xuyên bị lỗi nghẽn mạng cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc trên môi trường mạng.

Kim Phụng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị