Đồng Xoài: Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, lãnh đạo 360 độ
Chiều ngày 6/10, chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình trực tiếp triển khai nội dung trọng tâm trong chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, lãnh đạo 360 độ, phát triển thành phố Đồng Xoài theo hướng hiện đại, thông minh, sinh thái, trật tự, nghĩa tình cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã phường.  
anh tin bai

Các nội dung về chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, lãnh đạo 360 độ được triển khai tại hội nghị

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh các nhiệm vụ chi tiết, cụ thể cho từng lĩnh vực phải chuyển đổi số và giải pháp để thực hiện cho từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong chuyển đổi số trong năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp đó, từng cơ quan, đơn vị phải cụ thể thành những phần việc số hóa để vào ứng dụng thực tiễn và đạt hiệu quả theo mục tiêu đã đề ra.

Thành phố Đồng Xoài xác định xây dựng thành phố thông minh từng phần tiến tới thông minh toàn diện, số hóa một số lĩnh vực phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị thông minh, chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực, tiến đến công khai minh bạch mọi hoạt động công quyền của Thành phố. Trong đó, thành phố Đồng Xoài tập trung chuyển đổi nhận thức, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đào tạo nguồn nhận lực để thực hiện chuyển đổi số.

anh tin bai

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình trực tiếp triển khai các nội dung trong chuyển đổi số của thành phố

Qua triển khai các nội dung trọng tâm trong chuyển đổi số gắn với từng lĩnh vực, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải phải phát huy vai trò người đứng đầu, có tầm nhìn chiến lược để thực hiện chuyển đôỉ số thành công; từng ngành, lĩnh vực phải bắt tay thực hiện ngay các công việc đã hoạch định để bắt kịp sự phát triển của công nghệ và ứng dụng công nghệ để phục vụ cho việc phát triển của thành phố Đồng Xoài theo đúng định hướng.

         Nhã Trâm

TIN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị