Hôm nay ngày: 20/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
VĂN BẢN DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Ngày 23/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

 
Thông tư áp dụng đối với: Trường tiểu học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên (gọi chung là trường trung học) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên) trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Theo Thông tư, đối với mỗi cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đề ra 05 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bao gồm: Tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà trường; về cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh; về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học…
Đối với tiêu chuẩn về năng lực cán bộ quản lý trường tiểu học, Bộ GD&ĐT quy định hiệu trưởng phải có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên, không kể thời gian tập sự; trong đánh giá hằng năm, phải đạt loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học...
Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên đảm bảo để dạy các môn bắt buộc trong trường tiểu học, Thông tư quy định 100% giáo viên phải đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2013. Thay thế các văn bản: Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008; Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008; Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009; Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008.
 
Xem chi tiết Thông tư số  42/2012/TT-BGDĐT tại đây./.
Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  5  6  7 [8] 9  10  11  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: