Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 8 103
  • Tất cả: 1390803
Các Ban Xây dựng Đảng

1. ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY:

 1
Chủ Nhiệm
Họ tên:  Bùi Quang Phan
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: quangphan.dx@binhphuoc.gov.vn 
 

 2
 
Phó Chủ Nhiệm
Họ tên:  Đào Thị Sáu
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0913.310.079 
Địa chỉ mail: thisau.dx@binhphuoc.gov.vn

2. BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY:

 1
Trưởng Ban
Họ tên:  Trần Hữu Hiền 
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0918.860.566
Địa chỉ mail: huuhien.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
Phó Trưởng Ban
Họ tên:  Vũ Khắc Điệp
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0985.036.045
Địa chỉ mail: khacdiep.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
Phó Trưởng Ban
Họ tên:  Lê Thị Mỹ Phúc
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: myphuc.dx@binhphuoc.gov.vn

3. BAN DÂN VẬN:

 1
Trưởng phòng
Họ tên:  Nguyễn Văn Hào
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0988.217.405
Địa chỉ mail: vanhao.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
Phó Trưởng phòng
Họ tên:  Nguyễn Thị Hằng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: nguyenhang.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
Phó Trưởng ban
Họ tên:  Hoàng Lan Anh
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0978.775.178
Địa chỉ mail: lananh.dx@binhphuoc.gov.vn

4. BAN TUYÊN GIÁO

 1
Trưởng ban
Họ tên:  Nguyễn Xuân Trường
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0982.474.479
Địa chỉ mail: xuantruong.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
Phó Trưởng ban
Họ tên:  Nguyễn Văn Hạ
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0982.206.958
Địa chỉ mail: vanha.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
Phó Trưởng ban
Họ tên:  Vũ Trần Tuấn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: tuandung.dx@binhphuoc.gov.vn

5. VĂN PHÒNG THÀNH ỦY:

 1
Chánh Văn phòng
Họ tên:  Lê Văn Quân
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: levanquan.dx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
Phó CVP
Họ tên:  Lã Thị Lâm Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0984.858.711
Địa chỉ mail: ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn