Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 8 199
  • Tất cả: 1390899
Lĩnh vực GD&ĐT

1. Cấp phép dạy thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở. Mã số hồ sơ: 214651

aTrình tự thực hiện:

- Bước 1: Các trường, cơ sở tư nhân và cá nhân xin mở lớp dạy thêm học thêm có thu tiền phải làm tờ trình và hồ sơ đúng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh Bình Phước và công văn số565/SGDĐT-GDTrH ngày 03/03/2008 của giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm theo quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh. Đối với hồ sơ xin mở lớp dạy thêm, học thêm do nhà trường tổ chức nộp về phòng GD&ĐT; đối với hồ sơ của cơ sở tư nhân và cá nhân nộp cho trường tiểu học hoặc THCS trên địa bàn quản lý

- Bước 2: Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung hoc cơ sở được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ủy quyền theo phân cấp quản lý trên địa bàn, tổ chức thẩm định cơ sở tư nhân và cá nhân xin mở lớp dạy thêm. Sau khi đi thẩm định nếu thấy đủ điều kiện thì báo cáo và đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm cho trường, cơ sở tư nhân và cá nhân xin mở lớp dạy thêm. Phòng GD&ĐT trực tiếp tổ chức thẩm định và cấp giấy phép đối với các lớp dạy thêm, học thêm do nhà trường tổ chức.

- Bước 3:  Sau khi được cấp giấy phép dạy thêm,các  trường, cơ sở tư nhân và cá nhân xin mở lớp dạy thêm có quyền tổ chức dạy thêm. Thời hạn sử dụng giấy phép dạy thêm: 1 năm (một năm) tính từ ngày cấp. Nếu giấy phép hết thời hạn mà các trường, cơ sở tư nhân và cá nhân còn tiếp tục duy trì hoạt động dạy thêm học thêm thì phải có đơn xin gia hạn (chỉ gia hạn một lần và thời gian không quá 01tháng) hoặc làm đơn xin cấp giấy phép tiếp tục hoạt động dạy thêm học thêm và bổ sung hồ sơ, quy định tại điều 12 – Chương II của Quyết định số02/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh Bình Phước (nếu có thay đổi) gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (chuyên môn Tiểu học đối với dạy thêm bậc Tiểu học; chuyên môn THCS đối với dạy thêm THCS).

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:     

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin mở lớp dạy thêm, ghi rõ số lượng học sinh, số lớp, số học sinh/lớp (theo mẫu của công văn 565/SGDĐT-GDTrH ngày03/03/2008 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm theo quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh);

+ Danh sách người dạy, lý lịch người dạy, chuẩn đào tạo của từng người, bản sao văn bằng, chứng chỉ sư phạm (có chứng thực hoặc kèm bảng gốc để đối chiếu); những người không thuộc diện ngành giáo dục và đào tạo quản lý kể cả cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu phải có giấy khám sức khỏe đủ điều kiện để đảm bảo giảng dạy;

+ Bản kê khai địa điểm, cơ sở vật chất, phòng học;

+ Văn bản của hiệu trưởng (đối với giáo viên trường công lập) đồng ý cho dạy thêm theo quy định về số giờ, số buổi dạy thêm tại cơ sở tư nhân, cá nhân;

+ Văn bản thẩm định về người dạy, về các điều kiện mở lớp dạy thêm học thêm của Hiệu trưởng hoặc Phòng Giáo dục và đào tạo;

    + Bản Cam kết thực hiện đúng các quy định tại điều 7,8, 9, 10, 11 của Quyết định số 02/2008 QĐ-UBND ngày 01/02/2008 ban hành Quy định về việc quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

    + Phải có giấy xác nhận của địa phương theo khoản 2 điều 7 Quyết định số03/2007/QĐ-BGDĐT ngày31/01/2007 ban hành Quy định về việc dạy thêm học thêm.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

dThời hạn giải quyết10 ngày làm việc trong đó:.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục& Đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp : UBND các xã, phường, thị trấn.

f)   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin học thêm và dạy thêm theo Công văn số 565/SGDĐT-GDTrH ngày 03/03/2008 của giám đốc sở GD&ĐT

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

- Giáo viên được dạy thêm là những giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và tay nghề khá, giỏi đã hoàn thành tốt công tác được giao. Giáo viên có trình độ chuyên môn yếu, ý thức tổ chức kỷ luật kém thì không được dạy thêm.

- Phòng học phải đủ diện tích, sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sang theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định vệ sinh trường học

- Mức thu tiền học thêm của từng cấp học phải thu đúng theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh.

i) Phí, lệ phí:  Thu 5% tổng số tiền thu học phí theo Quyết định số 02/2008/QĐ UBND  ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh Bình Phước quy định về quản lý dạy thêmhọc thêm trên địa bàn tỉnh.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy thêm học thêm;

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày01/02/2008 của UBND tỉnh Bình Phước  quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 565/SGDĐT-GDTrH ngày 03/03/2008 của giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm theo quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh.

2.  Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục. Mã số hồ sơ:214779

aTrình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn;

 Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn đi kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục, sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân.

Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân đem đầy đủ hồ sơ xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định và nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định tại Điều 6, 8, 9, 11 của Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giao dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, sau đó Phòng GD & ĐT đi thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và nộp hồ sơ thành lập nhà trường, nhà trẻ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

Trường hợp chưa có quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ hoặc chưa cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ,  Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

bCách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại phòng GD & ĐT.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:                 

-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục gồm:

 + Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 + Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

 + Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

+Ý kiến bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo về việc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

+ Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục về việc tiếp thu ý kiến của phòng giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ;

 + Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có Quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án thành lập;

 + Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất.

  + Hồ sơ nhân sự:

  . Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

  . Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và  đảm bảo an toàn cho trẻ em.

 *Lưu ý: Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng sang tên hoặc chuyển địa điểm.

 -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc trong đó:  

       + Phòng GD&ĐT:  20 ngày

            +UBND cấp huyện.: 10 ngày

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp:  UBND cấp xã.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTngày 15/7/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều củaquy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo

3. Thành lập trường tiểu học Tư thục.  Mã số hồ sơ: 214782

aTrình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình xin thành lập trường Tiểu học tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn;

Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn đi kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ xin thành lập thành lập trường Tiểu học tư thục sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp;

Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin thành lập trường Tiểu học tư thục theo quy định và nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Thống kê - Kế hoạch);

Bước 4:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thành lập trường tiểu học Tư thục theo quy định tại Điều 9, 11 của  Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó đi thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và nộp hồ sơ thành lập trường tiểu học tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập trường Tiểu học tư thục cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư.

    Trường hợp chưa có quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường tiểu học Tư thục,  Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

bCách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng GD & ĐT.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:                

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

   + Đề án thành lập trường Tiểu học;

  + Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

  + Ý kiến bằng văn bản của phòng Giáo dục & Đào tạo có liên quan về việc thành lập trường;

 +  Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của phòng Giáo dục & Đào tạo và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ;

  + Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:

+ Phòng GD&ĐT: 10 ngày

     + UBND huyện:10 ngày

eCơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thôngtư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.  Thành lập trường trung học cơ sở Tư thục. Mã số hồ sơ : 214783

a)  Trình tựthực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờtrình xin thành lập trường Trung học cơ sở tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhânxã, thị trấn ;

Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn đi kiểm tra và xácnhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ xin thành lập trường Trung học cơ sở tưthục sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơxin thành lập trường Trung học cơ sở tư thục theo quy định tại Điều 9, 11, 18,33 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổthông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐTngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến nộp tại phòng Giáo dụcvà Đào tạo;

Bước 4: Phòng Gíaodục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp huyện tổ chứcthẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trườngtrung học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mức độ khả thicủa luận chứng quy định tại điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trườngtrung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theoQuyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo, sau đó trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định thành lập hoặc chophép thành lập

 Bước 5:  Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyếtđịnh và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyếtđịnh thành lập trường cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư của trường trung học cơ sởTư thục.

Trường hợp chưa cóquyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường,  Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thôngbáo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b)  Cách thức thực hiện:

Hồsơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại phòng Gíao dục& Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượnghồ sơ:                

    - Thành phần hồ sơ gồm:

    + Đơn xin thành lập trường trung học cơ sởtư thục (không quy định mẫu đơn);

    + Luận chứng khả thi với những nội dung chủyếu quy định tại điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung họcphổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Quyết định số07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + Đề án tổ chức và hoạt động trường trung họccơ sở tư thục

  + Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làmHiệu Trưởng.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc trong đó:

       + PhòngGD&ĐT: 30 ngày

            + UBND cấp huyện.: 10 ngày

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thôngtư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thành lập nhà trường mầmnon. Mã số hồ sơ: 214786

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồsơ theo quy định tại khoản 1, Điều 10 – Chương II của Điều lệ trường Mầm nonban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo, nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Phòng Giáodục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi biên nhận ngày nhận vàtrả kết quả, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị UBND cấp xã bổ sung, đồng thời, tổchức đi thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường,nhà trẻ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3:  Ủy ban nhândân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. PhòngGiáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường mầm non.

Trường hợp chưađồng ý quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo chophòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhậnkết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượnghồ sơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  + Đề án thành lập trường mầm non (nêu rõ sựcần thiết phải thành lập, mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường nhàtrẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động cơ bản của nhà trường nhà trẻ; quy mô trườnglớp; chương trình chung về giáo dục, chăm sóc trẻ);

           + Tờ trình về Đề án thành lậptrường, cơ cấu tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế hoạt động của trường mầmnon;

            + Các giấy tờ liên quan đến đất xâydưng.

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản saovăn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

            +Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáobổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện .

            -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc trong đó: . 

+Phòng GD&ĐT: 20 ngày

            + UBND cấp huyện:   10 ngày

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

-Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

-Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòngnội vụ.

-Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

-Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

1. Phù hợp vớiquy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học.

2. Có từ ba nhómtrẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

   3. Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhânviên theo tiêu chuẩn quy định.

   4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theoquy định.

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Quyết định hànhchính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non.

- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTngày 15/7/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều củaquy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo

6.  Thành lập trường tiểu học. Mã số hồ sơ :214787

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều 11 Thôngtư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Phòng Giáo dục vàĐào tạo tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi biên nhận ngày nhận và trảkết quả, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị UBND cấp xã bổ sung, đồng thời, tổ chức đithẩm định, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường, nhà trẻđến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3:  Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định thành lập trường đối với trường công lập hoặc cho phép thành lập trường đối với trường tư thục và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Ttrường hợp chưa quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện:

 Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đề án thành lập trường tiểu học (nêu rõ sự cần thiết phải thành lập, mục tiêu, phương hướng phát triển của trường; cơ cấu tổ chức và hoạt động c ơ bản của trường; quy mô trường lớp; chương trình giảng dạy và giáo dục cho học sinh tiểu học);

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường;

            +Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

            +  Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Số lượng hồ sơ là 01bộ.

d) Thời hạn giải quyết20 ngàylàm việc trong đó: .

+Phòng GD&ĐT: 10 ngày

            + UBND cấp huyện: 10 ngày

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã;

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

7. Thành lập trường trung học cơ sở. Mã số hồ sơ 214789

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiềucấp học có cấp học cao nhất là THCS; Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với trườngTHPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT; tổ chứchoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theoquy định tại khoản 1 của Điều 11 Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Phòng Giáo dục vàĐào tạo tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi biên nhận ngày nhận và trảkết quả, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị UBND cấp xã bổ sung, đồng thời, tổ chức đithẩm định, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập trường trung học cơ sởđến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định thành lập trường đối với trường công lập hoặc cho phép thành lập trường đối với trường tư thục và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo;

 Trường hợp chưa có quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường,  Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

            -Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đề án thành lập trường; 

+ Tờ trình về Đề án thànhlập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theobản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản củacác cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việctiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉđạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

              - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

    d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trongđó:

+Phòng GD&ĐT: 10 ngày

            + UBND cấp huyện: 10 ngày

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện..

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp:  UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

+ CóĐề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quyhoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đềán thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dunggiáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường,tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng vàphát triển nhà trường.

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trương trung học cơ sở, trường trunghọc phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.

8.  Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục. Mã số hồ sơ : 214791

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình xin sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục đến nộp tại UBND cấp xã;

Bước 2: UBND cấp xã đi kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ xin sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục, sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định tại Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 4:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra, nếu thấy đủ các điều kiện theo các quy định tại Điều 6,8,10  Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày25/7/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ sáp nhập, nhà trường, nhà trẻ tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 5:  Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để trao quyết định cho Chủ đầu tư hoặc Hiệu trưởng của nhà trường, nhà trẻ tư thục;

 Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc chưa cho phép sáp nhập nhà trường, nhà trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc theo đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:     

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Đề án về sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục (căn cứ vào Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục).

 + Tờ trình về Đề án sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

  + Ý kiến bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

  + Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin sáp nhập nhà trường, nhà trẻ tư thục về việc tiếp thu ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

   + Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất.

   + Hồ sơ nhân sự:

   . Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

   . Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và  đảm bảo an toàn cho trẻ em.

* Lưu ý: Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng sang tên hoặc chuyển địa điểm.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc trong đó:

       + PhòngGD&ĐT: 15 ngày

            + UBND cấp huyện: 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên) 

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày25/7/2008 của Bộ Giáo và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

-Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửađổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm nontại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo

9.  Sáp nhập trường tiểu học Tư thục.  Mã số hồ sơ :214794

a)  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình xin Sáp nhập  trường Tiểu học tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn;

 Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn đi kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ xin sáp nhập trường Tiểu học tư thục sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

 Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin Sáp nhập trường Tiểu học tư thục theo quy định tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 4:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thành lập trường tiểu học theo quy định tại điều 6, khoản 1,4 của Điều 12,  điều 13, 14 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ý kiến bằng văn bản và nộp hồ sơ Sáp nhập trường tiểu học Tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 5:  Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định giao về Phòng Giáo dục và Đào tạo để trao quyết định cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư của trường tiểu học Tư thục.

  *Lưu ý: Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập hoặc chưa cho phép sáp nhập trường tiểu học tư thục, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.      

bCách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:                 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            +Đề án sáp nhập trường tiểu học Tư thục (căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện);

            +Tờ trình về Đề án sáp nhập trường;

            +Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

            + Ý kiến bằng văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập trường;

            +Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trongđó:

+ Phòng GD&ĐT: 10 ngày

     + UBND cấphuyện: 10 ngày

eCơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện..

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, .

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Đảm bảo các yêu cầu vì quyền lợi học tập của học sinh;

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

10.  Sáp nhậptrường trung học cơ sở Tư thục. Mã số hồ sơ 214796

a)  Trình tựthực hiện:

Bước 1:  Cá nhân hoặcdoanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình xin Sáp nhập trường Trung học cơ sở tưthục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn;

  Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn đi kiểm tra và xácnhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ xin Sáp nhập trường Trung học cơ sở tưthục sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp;

Bước 3:  Cá nhân hoặcdoanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin Sáp nhập trường Tiểu học tư thục  theo quy định tại phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 4:  Phòng Giáodục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện sáp nhập trường trung học cơ sở Tưthục theo quy định tại điều 9, 11,12, điểm 2 điều 18 của Điều lệ trường trunghọc cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học banhành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ Sáp nhập trườngtrung học cơ sở đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 5:  Ủy ban nhândân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo.Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường trung họccơ sở Tư thục hoặc chủ đầu tư;

          Trường hợp chưa có quyết định sápnhập trường hoặc chưa cho phép sáp nhập trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện cóvăn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giảiquyết.      

b) Cách thức thực hiện:

Hồsơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dụcvà Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượnghồ sơ:                 

            -Thành phần hồ sơ:

            +Đơn xin sáp nhập trường trung học cơsở Tư thục (không quy định mẫu);

+Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệtrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiềucấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 + Đề án tổ chức và hoạt động của trường THCSTư thục

+Sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm HiệuTrưởng

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

            d)Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:

+ Phòng GD&ĐT: 10 ngày

     + UBND cấphuyện: 10 ngày

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp:  Ủy ban nhân dân cấp xã.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Đảm bảo các yêu cầu vì quyền lợi học tập của học sinh;

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục)

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  Điều lệtrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiềucấp học

11.  Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ. Mã sốhồ sơ:214799

a)  Trình tự thựchiện:

Bước 1: Ủy ban nhân nhân cấp xã lập hồ sơ kèm Tờ trình đề nghị sápnhập, chia tách, nhà trường, nhà trẻ  nộptại Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Phòng Giáo dụcvà Đào tạo xét thấy đủ điều kiện sáp nhập, chia tách theoquy định tại Điều 10 Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổchức đi kiểm tra, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ Sáp nhập, chia, tách, nhàtrường, nhà trẻ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện  xemxét, ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đàotạo, tổ chức cá nhân xin sáp nhập, chia tách nhà trường nhà trẻ nhận và traoquyết định cho Hiệu trưởng của trường mầm non;

 Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập, chiatách nhà trường, nhà trẻ hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhàtrẻ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đàotạo và tổ chức cá nhân biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b)Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhậnkết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ :   

-Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+Đơn đề nghị sáp nhập, chia tách nhà trường nhà trẻ;

+ Đềán sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ gồm các nội dung: lý do sáp nhập,chia tách; mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục; cơcấu tổ chức và hoạt động cơ bản của nhà trường, nhà trẻ; quy mô trường lớp; chươngtrình khung về giáo dục, chăm sóc trẻ em.

 + Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản,đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan .

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

+ Báo cáo giải trình việc tiếpthu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạocủa Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó: .

            + Phòng GD&ĐT: 15 ngày

            + UBND cấp huyện.: 5ngày

*Lưu ý: Thời gian trả hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ trong vòng 05 ngày

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Phùhợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

Đápứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Gópphần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dụctrẻ;

Bảođảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầmnon.

- Thôngtư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT

12.  Sáp nhập, chia tách trường tiểu học.  Mã số hồ sơ: 214806

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân nhân cấp xã lập hồ sơ kèm Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu học nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều sáp nhập, chia tách trường tiểu học theo quy định tại điều 11 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ sáp nhập, chia, tách trường tiểu học đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường tiểu học;

  Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập, chia tách trường hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.      

b) Cách thức thực hiện:

 Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            + Đề án sáp nhập, chia, tách trường tiểu học;

            + Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường;

            + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia, tách trường;

            + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ;

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:

+ Phòng GD&ĐT: 10 ngày

            + UBND cấphuyện: 10 ngày

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Vì quyền lợi học tập của học sinh; Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

 

13.  Sáp nhập,chia, tách trường trung học cơ sở. Mã số hồ sơ :214813

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân nhân cấp xã lập hồ sơ kèm Tờ  trình đề nghị Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở nộp tại Phòng Giáo dục và Đàotạo;

Bước 2:  Phòng Giáodục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường trunghọc cơ sở theo quy định tại điều 9 của Điều lệ này, có ý kiến bằng văn bản vàgửi hồ sơ Sáp nhập, chia tách, trường trung học cơ sở đến Ủy ban nhân dân cấphuyện;

Bước 3:  Ủy ban nhândân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo. PhòngGiáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường trung học cơ sở;

  Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập, chiatách trường hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường, Ủy ban nhân dân cấphuyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướnggiải quyết.      

b)  Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhậnkết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượnghồ sơ:            

 - Thành phần hồ sơ:

              + Đơn xin sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở (không quy định mẫu);

            + Tờ trình đề nghị sáp nhập, chiatách trường THCS;

             + Đề án tổ chức và hoạt động;

             - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:

+Phòng GD&ĐT: 10 ngày

            + UBND cấp huyện: 10 ngày

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

-Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

-Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòngnội vụ.

-Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

-Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Phùhợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học; Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm quyền lợi nhà giáovà người học; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hànhchính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trunghọc phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

14. Chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục. Mã số hồ sơ: 214817

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn;

Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ chia tách, nhà trường, nhà trẻ tư thục, sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 4:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6, 8, 9,10,11 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008, có ý kiến bằng văn bản, kèm hồ sơ chia tách, nhà trường, nhà trẻ tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 5:  Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Chủ đầu tư hoặc Hiệu trưởng của nhà trường, nhà trẻ tư thục;

Trường hợp chưa có quyết định chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc chưa cho phép chia tách nhà trường, nhà trẻ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục & Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:     

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Đề án chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục thực hiện theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục để thực hiện;

 + Tờ trình về Đề án chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục; cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục;

 + Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 + Ý kiến bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo về việc cho phép chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục;

.+ Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục về việc tiếp thu ý kiến của phòng giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ;

 + Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; Quyền sử dụng đất hoặc giao đất.

 +  Hồ sơ nhân sự:

       * Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

        * Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và  đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Lưu ý: Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng sang tên hoặc chuyển địa điểm.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc trong đó: .

    + PhòngGD&ĐT: 15 ngày.

            + UBND cấp huyện: 15 ngày.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện .

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp : UBND cấp xã.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên)

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

-Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửađổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm nontại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo

15. Chia tách trường tiểu họcTư thục. Mã số hồ sơ ;214820

aTrình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình chia tách trường  Tiểu học tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn;

Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ chia tách trường Tiểu học tư thục, sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ chia tách trường Tiểu học tư thục theo quy định

Bước:4  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, tổ chức đi kiểm tra thấy đủ các điều kiện chia tách trường tiểu học theo quy định tại Điều 9, khoản 1& 4 và Điều 12, 13 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ý kiến bằng văn bản và nộp hồ sơ chia tách trường tiểu học Tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 5:  Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư của trường tiểu học Tư thục;

Trường hợp chưa có quyết định chia tách trường hoặc chưa cho phép chia tách trường tiểu học tư thục, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục & Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:           

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Đề án chia tách trường tiểu học Tư thục (căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện);

 + Tờ trình về Đề án chia tách trường;

 + Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

 + Ý kiến bằng văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc chia tách trường;

 + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:

     + Phòng GD&ĐT: 10ngày.

     + UBND cấp huyện: 10 ngày.

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Phòng Nội vụ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp :  Ủy ban nhân dân cấp xã,

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính :

Đảm bảo các yêu cầu vì quyền lợi học tập của học sinh;

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

 Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục);

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

16.  Chia tách trường trung học cơ sở Tư thục. Mã số hồ sơ :214822

a)  Trình tựthực hiện:

Bước1:Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình chia tách trường trunghọc cơ sở tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn;

Bước2:Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn đi kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quanvề hồ sơ chia tách trường trung học cơ sở tư thục sau đó trả cho cá nhân hoặcdoanh nghiệp tư nhân.

Bước 3: Cá nhân hoặc doanhnghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ chia tách trường trung học cơ sở tư thục theoquy định nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 4:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và tổchức đi kiểm tra, nếu đủ các điều kiện chia tách trường trung học cơ sở Tư thụctheo quy định tại điều 9, 12, 18, điểm b khoản 1 điều 33 của Điều lệ trườngTHCS kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ chia tách trường trung học cơ sởđến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước5:  Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hànhquyết định giao về Phòng Giáo dục và Đào tạo để trao quyết định cho Hiệu trưởngcủa trường trung học cơ sở Tư thụchoặc chủ đầu tư;

Trường hợp chưa có quyết định chia tách trường hoặc chưa cho phép chiatách trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dụcvà Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.      

b)  Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc quađường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục & Đào tạo.

c)Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:         

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chia tách trường trung học cơ sở Tư thục (không quyđịnh mẫu);

+ Luận chứng khả thi với nhữngnội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ trường THCS kèm theo Quyếtđịnh số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

+ Đề án tổ chức và hoạt độngcủa trường THCS Tư thục (căn cứ vào Điều lệ trường THCS kèm theo Quyết định số07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT);

+ Sơ yếu lý lịch, bản sao vănbằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng được quy định tạikhoản 2 điều 18 của Điều lệ trường THCS kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐTngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giảiquyết: 20 ngày làm việc trong đó:

     + Phòng GD&ĐT: 10ngày.

     + UBND cấp huyện: 10 ngày.

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân,Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Phù hợpvới quy hoạch mạng lưới trường trung học;

 Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Bảo đảmquyền lợi nhà giáo và người học; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục)

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐTngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        17.  Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Mã số hồ sơ; 214823

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ đem đầy đủ các loại hồ sơ chuyển trường theo quy định đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Khi xét thấy đủ điều kiện cán bộ chuyên môn THCS tiếp nhận, viết giấy giới thiệu về trường (đối với học sinh chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác);

Đối với chuyển trường ngoài tỉnh: Bộ phận chuyên môn xem xét giới thiệu đến Phòng GD&ĐT (đốivới trường hợp học sinh xin chuyển đi tỉnh, thành phố khác); xem xét, tiếp nhận và giới thiệu về trường (đối với trường hợp học sinh xin chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến).

- Bước 2: Sau khi có giấy giới thiệu phụ huynh hoặc người giám hộ đem giấy giới thiệu và các loại hồ sơ theo quy định đến trường trung học cơ sở làm nhập học cho học sinh (đối với học sinh chuyển đến); manghồ sơ đến Phòng GD&ĐT (đối với học sinh chuyển đi tỉnh khác)  để tiếp tục làm xin học.

    * Lưu ý:

Trường hợp chuyển trường trong tỉnh, thành phố thì phụ huynh hoặc người giám hộ xin giấy giới thiệu của trường chuyển đi, đến trực tiếp tại trường chuyển đến để làm nhập học cho học sinh (hồ sơ phải đúng theo quy định);

bCách thức thực hiện:

  Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:     

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (không quy định mẫu đơn);

+ Học bạ (bản chính);

+ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới bản photo có công chứng;

+ Bản sao giấy khai sinh, Hộ khẩu;

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác).

+ Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyếtTối đa 03 ngày làm việc

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Cán bộ chuyên môn THCS.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp:  Trường THCS.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo nơi đến xem xét quyết định.

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chuyển trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.

18.  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở. Mã số hồ sơ;214826

a)  Trình tự thựchiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản, kèm hồ sơ và Tờtrình đề nghị đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở nộp tại Phòng Giáo dụcvà Đào tạo;

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, lấy ý kiếncác đơn vị có liên quan, trình Ủy ban nhân cấp huyện xem xét và ra quyết địnhđình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại của nhà trường;

Bước 3: Ủy ban nhân dân  huyện  ra quyết định  đình chỉ  hoạt động trường trung học cơ sở, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định đìnhchỉ hoạt động để gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

 Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đượckhắc phục thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào biên bản xác nhậncủa Ủy ban nhân dân xã, phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định chophép trường hoạt động trở lại.

b)  Cách thức thực hiện:

 Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện)và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ:            

-Thành phần hồ sơ:

            + Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực giáo dục;

            +Quyết định thành lập trường trung học cơ sở. 

            +Tờ trình của phòng Giáo dục và Đào tạo gửi Ủy ban nhân dân huyện.

Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nộivụ.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơquan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo.

19.  Đình chỉ hoạtđộng nhà trường, nhà trẻ Tư thục. Mã số hồ sơ; 214828

a)  Trình tự thựchiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên, kèm hồ sơ và Tờ trìnhđề nghị đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục nộp tại Phòng Giáo dụcvà Đào tạo;

Bước 2:  Phòng Giáo dụcvà Đào tạo tổ chức kiểm tra,  xác nhận lýdo đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục và trình Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện xem xét và ra quyết định;

Bước 3:  Phòng Giáo dục& Đào tạo nhận quyết định và gửi cho UBND cấp xã để giao quyết định cho nhàtrường, nhà trẽ tư thục.

 Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhândẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căncứ vào biên bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phòng Giáo dục và Đào tạo đểxem xét, quyết định cho phép nhà trường, nhà trẻ Tư thục hoạt động trởlại.                

b)  Cách thức thực hiện:

 Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện)và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Biên bản của ủyban nhân dân cấp xã lập đối với nhà trường về việc vi phạm quy định tại điểm a,khoản 2 điều 10 của Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của BộGD&ĐT;

 + Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo gửiChủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

+Quyết định thành lập trường mầm non.

- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơquan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

f) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính:Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Làmảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em và cán bộ, giáo viên của nhà trường, nhàtrẻ;

            Viphạm các quy định và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mứcđộ phải đình chỉ;  Không bảo đảm hoạtđộng bình thường của nhà trường; nhà trẻ   

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ GD&ĐT banhành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

-Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửađổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm nontại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo

20. Đìnhchỉ hoạt động trường Mầm non. Mã số hồ sơ ;214831

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên, kèm hồ sơ và Tờ trìnhđề nghị đình chỉ hoạt động trường mầm non gửi Phòng  Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chứckiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với trường mầm non,  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xemxét;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện.ra quyếtđịnh đình chỉ  hoạt động trường mầm non,phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định và gửi cho UBND cấp xã;

Sau thời gian đình chỉ, nếu cácnguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, thì chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện căn cứ vào biên bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã và phòng Giáo dụcvà Đào tạo để xem xét, quyết định cho phép trường hoạt động trở lại.

b)  Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trựctiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+Biên bản của ủy ban nhân dân cấp xã lập đối với trường M6a2m non về việc viphạm quy định tại điểm a, khoản 2 điều 11 của Điều lệ trường Mầm non ban hànhkèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo;

+ Tờtrình của Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,thị; 

+Quyết định thành lập trường mầm non.

- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giảiquyết: 05 ngày làm việc 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nộivụ.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC:  PhòngGiáo dục và Đào tạo.

- Cơquan phối hợp: UBND cấp xã

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Làmảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em và cán bộ, giáo viên của nhà trường, nhàtrẻ; 

Viphạm các quy định và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mứcđộ phải đình chỉ ; 

Khôngbảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường; nhà trẻ

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo.

-Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT

21. Đìnhchỉ hoạt động trường Tiểu học. Mã số hồ sơ: 214834

a)  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản, kèm hồ sơ và Tờtrình đề nghị đình chỉ hoạt động trường Tiểu học nộp trực tiếp tại  phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:   Phòng Giáo dụcvà Đào tạo tổ chức kiểm tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Ủy bannhân cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lạicủa nhà trường.

Bước 3:  Ủy ban nhân dânhuyện, thị ra quyết định đình chỉ hoạt động trường tiểu học, phòng Giáo dục vàĐào tạo nhận quyết định và gửi cho UBND cấp xã.

Sau thời gian đình chỉ, nếu cácnguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện căn cứ vào biên bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và phòng Giáodục và Đào tạo để xem xét, quyết định cho phép trường hoạt động trở lại.

b)  Cách thức thực hiện:

   Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưuđiện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            +Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phảiđình chỉ;

+Biên bản xác nhận sự việc ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh và cán bộ giáoviên của nhà trường;

+Biên bản xác nhận không đảm bảo hoạt động bình thường của trường tiểu học;

            +Quyết định thành lập trường Tiểu học. 

            +Tờ trình của phòng Giáo dục và Đào tạo gửi Ủy ban nhân dân huyện.

- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC:  PhòngGiáo dục và Đào tạo.

- Cơquan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính:

Làmảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em và cán bộ, giáo viên của nhà trường, nhàtrẻ; 

Viphạm các quy định và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mứcđộ phải đình chỉ ; 

Khôngbảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường; nhà trẻ

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Thôngtư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệtrường Tiểu học   

22. Giảithể hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn. Mã số hồ sơ:  214836

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra trungtâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan (phòng Nội vụ,phòng Văn hoá – Thông tin, Hội khuyến học cấp huyện) và nhân dân trên địa bàn.Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Quyết định số09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về banhành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã,phường, thị trấn. Sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và ra quyếtđịnh giải thể trung tâm học tập cộng đồng.         

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi quyết định việc giải thểtrung tâm học tập cộng đồng cho phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục &Đào tạo gửi quyết định cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công khaitrên các phương tiện thông tin đại chúng.

b)  Cách thức thực hiện:

   Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưuđiện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c)  Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            +Biên bản thanh tra hoạt động trung tâm học tập cộng đồng của Phòng Gíao dục& Đào tạo;

            +Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giải thể trung tâm học tập cộngđồng;

            +Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ và cácvấn đề khác có liên quan;

            +Các văn bản xác nhận và Quyết định thành lập Trung tâm học tập cộng đồng do Ủyban nhân dân huyện, thị ký.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định:  UBND cấphuyện.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng Nội vụ.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơquan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộngđồng tại xã, phường, thị trấn.

23.  Giải thể nhà trường mầm non. Mã số hồ sơ ;214839

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy bản nhân dân cấp xã lập biênbản hồ sơ đề nghị giải thể trường mầm non nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, xét  thấy đủ điều kiện, trình Ủy ban nhân dân cấphuyện.

Bước 3:  Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết địnhgiải thể hoạt động trường mầm non của Ủy ban nhân dân cấp huyện, gửi cho Ủy bannhân dân cấp xã.

        Trường hợpchưa cho phép giải thể trường mầm non, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bảnthông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cáchthức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhậnkết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thànhphần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đề án giải thể Trường mầm non;

+ Đơn xin giải thể;

            + Biên bản của UBND cấp xã lập tạitrường mầm non bị vi phạm nghiêm trọng;

            + Tờ trình giải thể và dự thảo Quyếtđịnh giải thể;

            + Các văn bản xác nhận về tài chính,tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

            + Ý kiến bằng văn bản của Phòng Giáodục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạngiải quyết: 15 ngày làm việc trong đó:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo:  10 ngày.

+ UBND cấp huyện.:   05 ngày.

* Lưu ý:  Thời gian trả hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủtrong vòng 05 ngày.

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: UBND xã,phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính:

Vi phạmnghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhàtrẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 

Hết thờigian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; 

Mục tiêu vànội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhàtrường, nhà trẻ, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xãhội;  Theo đề nghị chính đáng của tổchức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Quyết định số14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

 

24.  Giải thể nhàtrường, nhà trẻ tư thục. Mã số hồ sơ: 214841

a)  Trình tự thựchiện:

Bước 1: Ủy bản nhân dân cấp xã, thị trấn lập biên bản, hồ sơ đềnghị giải thể nhà trường, nhà trẻ Tư thụcnộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Phòng Giáo dụcvà Đào tạo xem xét hồ sơ xét thấy đủ điều kiện, trình Ủy ban nhân dân cấphuyện.xem xét, ra quyết định.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giảithể. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện gửicho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư nhà trường, nhà trẻ Tư thục.

Trường hợp chưa quyết định giảithể hoặc chưa cho phép giải thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báocho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trựctiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+Đơn xin giải thể nhà trường, nhà trẻ.

+ Đềán giải thể nhà trường, nhà trẻ.

  + Biênbản của UBND xã lập tại nhà trường, nhà trẻ tư thục bị vi phạm nghiêm trọng;

 + Tờ trình giải thể và dự thảo Quyết định giảithể nhà trường, nhà trẻ Tư thục;

 + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liênquan.

- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

      d)Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc trong đó:

+Phòng Giáo dục và Đào tạo:  10 ngày.

+UBND cấp huyện.:   05 ngày.

*Lưu ý:  Thời gian trả hồ sơ nếu hồ sơchưa đầy đủ trong vòng 05 ngày.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơquan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính:Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Viphạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường,nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 

Hếtthời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đìnhchỉ; 

Mụctiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lậpnhà trường, nhà trẻ, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xãhội; 

Theođề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ Tư thục

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

 - Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đàotạo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

-Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửađổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm nontại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo

25. Giải thể trường Tiểuhọc. Mã số hồ sơ 214844

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy bản nhân dân cấp xã lập biênbản, kèm hồ sơ đề nghị giải thể trường tiểu học nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Trưởng Phòng Giáodục và Đào tạo tổ chức thanh tra, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết địnhgiải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện.xem xét, ban hành quyết địnhgiải thể  trường  tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhậnquyết định giải thể  trường  tiểu học gửi cho UBND cấp xã.

Trường hợp chưa quyết định giảithể hoặc chưa cho phép giải thể trường tiểu học, Ủy ban nhân dân cấp huyện cóvăn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giảiquyết.

b)  Cách thức thực hiện:

 Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện)và nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đềán giải thể;

+Đơn đề nghị giải thể của trường tiểu học;

+Biên bản của UBND xã lập tại trường tiểu học bị vi phạm nghiêm trọng;

+ Tờtrình đề nghị giải thể ;

+Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trảvà các vấn đề khác có liên quan;

+ Ýkiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:   

+Phòng Giáo dục và Đào tạo:  10 ngày.

+UBND huyện: 10 ngày.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơquan phối hợp: UBND cấp xã

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Viphạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường,nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 

Hếtthời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đìnhchỉ; 

Mụctiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lậpnhà trường, nhà trẻ, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xãhội; 

Theođề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ Tư thục

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

26. Giải thể trường trung học cơ sở. Mã số hồ sơ:214846

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy bản nhân dân cấp xã, thị trấn lập biên bản, kèm hồ sơ đề nghị giảithể trường trung học cơ sở  đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Trưởng PhòngGiáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyếtđịnh giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết địnhgiải thể trường  trung học cơ sở. PhòngGiáo dục và Đào tạo nhận quyết định giải thể trường  trung học cơ sở và gửi choỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Trường hợp chưa quyết định giảithể hoặc chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở, Ủy ban nhân dân cấphuyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướnggiải quyết.

b)  Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhậnkết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồsơ:            

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đềán giải thể;

+Đơn đề nghị giải thể của trường THCS;

+Biên bản của UBND xã lập đối với trường THCS bị vi phạm nghiêm trọng;

+ Tờtrình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông cónhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS)

+Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trảvà các vấn đề khác có liên quan;

+ Ýkiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:

+Phòng GD&ĐT: 10 ngày

            + UBND cấp huyện: 10 ngày

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơquan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC:  PhòngGiáo dục và Đào tạo.

- Cơquan phối hợp: UBND cấp xã

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính:

Viphạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường,nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 

Hếtthời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đìnhchỉ; 

Mụctiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lậpnhà trường, nhà trẻ, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xãhội; 

Theođề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ Tư thục

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Thôngtư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông vàtrường phổ thông có nhiều cấp học.

27.  Tiếp nhận học sinh Người nước ngoài cấp Trung học cơ sở. Mã số hồ sơ 214848

aTrình tự thực hiện:

Bước 1:  Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ đem đầy đủ các loại hồ sơ chuyển trường theo quy định nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Sau khi có giấy giới thiệu của phòng Giáo dục và Đào tạo, phụ huynh hoặc người giám hộ đem giấy giới thiệu và các loại hồ sơ theo quy định đến trường trung học cơ sở nhập học cho học sinh;

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo .

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:               

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt gồm:

+ Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (không quy định mẫu);

+ Bản tóm tắt lý lịch;

+ Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 51/2002/QĐ –BGD & ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

- 01 Ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   d) Thời hạn giải quyết:

Tối đa trong 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chuyên môn THCS.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Trường THCS.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Học sinh diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế; 

Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam;  Điều kiện văn bằng: học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường THCS phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng bậc học, cấp học;

Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học; Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì không tiếp nhận; khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước;học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chấp thuận

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày ll tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học;

- Quyết định số 51/2002/QĐ – BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”;

28. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở. Mã số hồ sơ 214853

aTrình tự thực hiện:

Bước 1:  Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ đem đầy đủ các loại hồ sơ chuyển trường theo quy định đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Khi xét thấy đủ điều kiện cán bộ chuyên môn THCS tiếp nhận, viết giấy giới thiệu chuyển trường;

Bước 2: Sau khi có giấy giới thiệu của phòng Giáo dục và Đào tạo, phụ huynh hoặc người giám hộ đem giấy giới thiệu và các loại hồ sơ (như mục 7 của mẫu 1) đến trường trung học cơ sở làm nhập học cho học sinh.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :            

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (không quy định mẫu đơn);

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);

+ Bằng tốt nghiệp bậc học  tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài ;

+ Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ. giám hộ.

- Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyếtTối đa 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cán bộ chuyên môn THCS 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Trường THCS.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Cá nhân

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Học sinh học ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế;

 Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài ;

Văn bằng: học sinh vào học tại trường THCS phải có học bạ của các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp

Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam. Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THCS Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó. Học sinh muốn vào học ở trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo Quy chế của trường chuyên biệt đó).

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chấp thuận

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày ll tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học;

- Quyết định số 51/2002/QĐ – BGD & ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

29. Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Mã số hồ sơ:  214855

aTrình tự thực hiện:

Bước 1: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của trung tâm tập học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để đình chỉ hoạt động theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và ra quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định và gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép trung tập học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

bCách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            +Biên bản thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

            +Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng;

            +Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ và các vấn đề khác có liên quan.

            +Các văn bản xác nhận và Quyết định thành lậpTrung tâm học tập cộng đồng do Ủy ban nhân dân cấp huyện.ký;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

30. Thành lập trung tâmhọc tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Mã số hồ sơ : 214859

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn lập hồ sơ vàTờ trình đề nghị thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã gửi Phòng Giáodục và Đào tạo theo đúng quy định tại khỏan 1 Điều 7 Quyết định số09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về banhành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã,phường, thị trấn);

 Bước 2:  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phốihợp các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch ủyban nhân dân cấp huyện xem xét;

Bước 3:  Ủy ban nhân dân cấp huyện.xem xét ra quyếtđịnh cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi Phòng Giáo dục và Đàotạo để trao quyết định cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

Trong trường hợp Ủy ban nhân dâncấp huyện không cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng, thì có văn bảngửi Phòng Giáo dục và Đào tạo để trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã được biết.

b)  Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc quađường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phầnhồ sơ, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâmhọc tập cộng đồng theo quy định tại khoản 1 Điều7 của Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tậpcộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

+ Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ của nhữngngười dự kiến làm cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạngiải quyết:

 Trong thời gian 15 ngày làm việc :    

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: UBND xã,phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tậpcộng đồng tại xã, phường, thị trấn.