Hôm nay ngày: 25/09/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tư pháp
Thủ tục 19: chứng thực việc cấp bản sao từ Sổ gốc.

a. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân/Tổ chức xuất trình các giấy tờ bản chính, bản sao cần chứng thực.
- Bước 2: Cá nhân/Tổ chức trực tiếp đến Phòng Tư pháp huyện yêu cầu chứng thực bản sao.
- Bước 3: Cá nhân /Tổ chức đến Phòng Tư pháp huyện nhận kết quả.
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp huyện
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản chính, bản sao cần chứng thực.
+ Số lượng hồ sơ: 02(bộ).
d. Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thực hiện chứng thực không quá 02 ngày làm việc.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân/Tổ chức .
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tư pháp huyện.
+ Cơ quan phối hợp :
g. Kết quả thực hiện TTHC: Bản sao chứng thực.
h. Lệ phí : 1.000, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500, tối đa không quá 50.000/bản.
i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 79/2007 ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc , chứng thực bản bao từ bản chình, chứng thực chữ ký. Có hiệu lực ngày 30/6/2007.
Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Có hiệu lực kể từ ngày
Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: