Hôm nay ngày: 26/04/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tư pháp
Thủ tục 17: chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.

a. Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu chứng thực xuất trình giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chứng thực, hợp đồng soạn sẵn.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tư pháp.
- Nhận kết quả tại phòng Tư pháp
b. Cách thức thực hiện: -Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tư pháp.
c. Hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Các giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ gốc như giấy CMND, sổ hộ khẩu.
- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
d. Thời gian giải quyết:
- Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản;
- Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;
- Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể rừ khi thụ lý hồ sơ
e. Đối tượng Thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
f. Cơ quan thực hiện:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Tư pháp huyện
Cơ quan phối hợp :
g. Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận.
h. Phí, lệ phí:
-Dưới 20.000.000 đồng thì mức thu là 10.000 đồng/ trường hợp.
-Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì mức thu là 20.000 đồng/ trường hợp.
-Từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng thì mức thu là 50.000 đồng/ trường hợp.
-Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì mức thu là 100.000 đồng/ trường hợp.
-Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng thì mức thu là 200.000 đồng/ trường hợp.
-Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng thì mức thu là 500.000 đồng/ trường hợp.
-Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng thì mức thu là 1.000.000 đồng/ trường hợp.
-Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng thì mức thu là 1.500.000 đồng/ trường hợp.
-Từ trên 5.000.000.000 đồng trở lên thì mức thu là 2.000.000 đồng/ trường hợp.
i. Mẫu tờ đơn, tò khai: Phiếu yêu cầu chứng thực.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l.Căn cứ pháp lý:
Luật nhà ở số: 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;
Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực. có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2001;
Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-Cpngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.
Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2000 Về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí , lệ phí công chứng. có hiệu lực ngày 06/12/2001.

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối
mot cua dien tu thi xa dong xoai


Lượt truy cập:
Online: