Hôm nay ngày: 19/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
Văn phòng HĐND và UBND thị xã giao ban công tác Văn phòng Quý I/2012
(1/6/2012)

Nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, triển khai các hoạt động trong thời gian tới, đồng thời tạo cơ hội cho cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND thị xã và Văn phòng các xã, phường được trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các xã, phường. Ngày 25/5/2012, Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Văn phòng giữa Văn phòng HĐND và UBND thị xã với Văn phòng các xã, phường trên địa bàn thị xã. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã, đại diện Lãnh đạo UBND và các công chức văn phòng – thống kê của UBND, công chức giúp việc của HĐND các xã, phường.

Tại Hội nghị giao ban, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông qua báo cáo đánh giá hoạt động tác Văn phòng trong những tháng đầu năm và phương hướng những tháng còn lại trong năm 2012, đại diện lãnh đạo UBND, các công chức phụ trách công tác Văn phòng các xã, phường đã trao đổi một số kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để các đơn vị khác chia sẽ, góp ý.
Các kinh nghiệm được chia sẽ tại buổi giao lưu rất có ích cho các đơn vị khác học tập. Cụ thể như: Kinh nghiệm phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa công chức phụ trách văn phòng tổng hợp với công chức phụ trách công tác thống kê, văn thư, phụ trách bộ phận một cửa của phường Tân Thiện; kinh nghiệm về việc nâng cao trình độ tin học cho công chức văn phòng của phường Tân Đồng…
Tuy nhiên, cũng có những khó khăn chung của công tác văn phòng được các đơn vị nêu ra như: Thiếu các trang thiết bị phục vụ công tác văn phòng, thiếu biên chế dẫn đến việc công chức văn phòng – thống kê phải kiêm nhiệm thêm công tác văn phòng của HĐND và Đảng ủy; phần lớn công chức văn phòng các xã, phường chưa được tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng…đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tham mưu của Văn phòng các xã, phường.
Từ những khó khăn trên, lãnh đạo và công chức Văn phòng các xã, phường đã đề nghị lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu cho lãnh đạo UBND thị xã quan tâm đầu tư trang thiết bị như máy vi tính, máy in, mạng LAN cho Văn phòng các xã, phường; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng, kiểm tra văn bản…để trong thời gian tới công tác Văn phòng của các xã, phường đạt hiệu quả cao hơn.
Kết luận tại Hội nghị giao ban, đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã đã nêu một số nội dung đề nghị Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các xã, phường cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác văn phòng:
1. Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường cần tập trung kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp công việc phù hợp cho các công chức phụ trách công tác văn phòng, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ chuyên môn giữa công chức phụ trách công tác văn phòng tổng hợp, công chức phụ trách thống kê, văn thư, …
2. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thực trạng trình độ công chức phụ trách công tác văn phòng để có kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường chỉ đạo Văn phòng xã, phường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác văn phòng cho công chức văn phòng – thống kê các xã, phường.
4. Chấn chỉnh giờ giấc, tác phong làm việc, đeo thẻ công chức khi làm việc, tạo thói quen nền nếp cho công chức; nâng cao chất lượng công tác phục vụ của bộ phận tạp vụ.
5. Quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo HĐND, UBND thị xã.
6. Thường xuyên giữ mối liên hệ hệ trao đổi công việc, chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo giữa cấp trên và cấp dưới, trao đổi kinh nghiệm giữa các Văn phòng xã, phường, đồng thời tạo sự phối hợp nhịp nhàng trong giải quyết công việc.
7. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hạn chế thấp nhất các đơn thư tồn đọng, chậm được xem xét, giải quyết ở cấp xã, phường và thị xã.
8. Thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.
9. Văn phòng HĐND và UBND thị xã sẽ ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các xã, phường về việc đề nghị đầu tư trang thiết bị văn phòng. Thời gian tới, Văn phòng HĐND và UBND thị xã sẽ tham mưu cho UBND thị xã, Ban chỉ đạo CNTT thị xã quan tâm đầu tư.
NT

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  251  252  253 [254] 255  256  257  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: