Hôm nay ngày: 24/09/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
Thường trực HĐND thị xã họp thông qua báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh trên địa bàn thị xã.
(16/5/2017)
Sáng ngày 12/5/2017, ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh trên địa bàn thị xã; thành phần tham dự gồm có: Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị xã; Trưởng và Phó 02 Ban HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị: TC-KH, VH&TT, Đài Truyền thanh thị xã; lãnh đạo UBND các xã-phường; Văn phòng HĐND&UBND thị xã. 
Đại biểu tham dự cuộc họp.
Qua khảo sát, nhìn chung đội ngũ cán bộ truyền thanh thị xã và các xã-phường cơ bản đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đài Truyền thanh thị xã và các xã-phường được đầu tư đáp ứng công tác thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện của tỉnh và của thị xã; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới như: Kỹ năng viết, biên tập tin bài của cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh các xã-phường còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu cho lãnh đạo UBND các xã-phường triển khai thực hiện công tác truyền thanh cơ sở, nhất là thực hiện Đề án truyền thanh 4 cấp; một số cụm loa truyền thanh đã hư hỏng nhưng chưa kịp thời khắc phục, sửa chữa phần nào ảnh hưởng đến công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; việc tiếp âm, tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh chưa đảm bảo thời gian, thời lượng theo quy định.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Thường trực HĐND thị xã đã tổng hợp, kiến nghị UBND thị xã bố trí kinh phí đầu tư hệ thống truyền thanh không dây để thay thế hệ thống truyền thanh có dây nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn; Đài Truyền thanh thị xã và các xã-phường đổi mới nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đến người dân; thường xuyên quan tâm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Đài Truyền thanh các xã-phường, tạo điều kiện cho Đài Truyền thanh các xã-phường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Anh Mỹ

Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  17  18  19 [20] 21  22  23  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: