Hôm nay ngày: 19/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Phóng sự
Kết quả sau một năm thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp công dân tại UBND thị xã Đồng Xoài.
(4/10/2012)

Thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 cuả Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh. Ngày 29/6/2011, UBND thị xã ban hành Đề án số 77/ĐA-UBND về chuyển giao và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác tiếp dân trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Theo đề án thì mô hình tổ chức và hoạt động của phòng tiếp công dân UBND thị xã Đồng Xoài được thống nhất giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã tiếp quản và tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện từ 01/7/2011.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện đề án, công tác tiếp công dân của UBND thị xã đã đạt được những kết quả nhất định:

Trước hết, đã nâng cao được nhận thức, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền thị xã, các phường, xã, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc trong công tác tiếp công dân; kiện toàn tổ chức, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tiếp dân. Cụ thể tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 20/2/2012 của UBND thị xã ban hành về ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân, quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân được phân công tiếp công dân, mối quan hệ phối hợp công tác giữa phòng tiếp công dân của UBND thị xã và bộ phận tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân. Qua đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân được củng cố về số lượng và đảm bảo trình độ, hầu hết cán bộ được phân công tiếp công dân đã hoàn thành lớp bồi dưỡng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư do UBND tỉnh tổ chức. Trong quá trình tác nghiệp có sự liên hệ và trao đổi kinh nghiệm, thông tin giữa phòng tiếp công dân UBND thị xã và bộ phận tiếp công dân của UBND các phường, xã, và các phòng ban đơn vị thị xã có thẩm quyền giải quyết đơn.

Các chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân được UBND thị xã quan tâm giải quyết thỏa đáng. Công chức làm công tác tiếp công dân chuyên trách được hưởng phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên như Thanh tra viên, hưởng bồi dưỡng theo ngày theo quy định; cán bộ lãnh đạo và công chức tiếp công dân làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hỗ trợ kinh phí theo quy định trên số ngày thực tế tiếp công dân.

Trong năm 2011, UBND thị xã đã cũng đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho phòng tiếp công dân của UBND các phường, xã gồm: Máy vi tính, máy in, máy nước nóng lạnh, tủ sách pháp luật, bàn ghế tiếp công dân… với tổng kinh phí là 264.160.000 đồng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND và sự nổ lực cố gắng của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, qua một năm thực hiện đề án công tác tiếp công dân của UBND thị xã được duy trì thường xuyên, và đạt hiệu quả cao. Kết quả đã tiếp và xử lý gấp một số lượng lớn đơn thư, cụ thể:
- Phòng tiếp công dân UBND thị xã tiếp được 347 lượt với 420 người dân. Trong đó tiếp thường xuyên: 186 lượt, với 231 người dân; Lãnh đạo tiếp 161 lượt với 189 người dân.
- Tổng số đơn tiếp nhận và xử lý: 161 đơn (Đơn khiếu nại: 101, Đơn tố cáo: 03, Đơn tranh chấp đất đai: 07, đơn đề nghị: 44, đơn phản ánh: 06), trong đó: 87 đơn thuộc thẩm quyền UBND thị xã, 56 đơn thuộc thẩm quyền phòng, ban, và 18 đơn không thuộc thẩm quyền (đã hướng dẫn người dân hoặc chuyển đến cơ quan thẩm quyền theo quy định).
- Tổng số đơn thụ lý: 115 đơn (74 khiếu nại, 35 đề nghị, 5 tranh chấp đất đai, 1 tranh chấp), trong đó: 87 đơn tiếp nhận mới, 28 đơn kỳ trước chuyển qua, đã giải quyết: 97/115 đơn, đạt 84% tổng số đơn thụ lý.
Có thể nhận thấy, qua công tác tiếp công dân, đã tạo điều kiện để công dân gặp gỡ, trình bày tâm tư, nguyện vọng; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết nhiều thắc mắc, kiến nghị của công dân đồng thời giải thích, vận động nhân dân chấp hành những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đặc biệt, trong công tác giải tỏa đền bù, đã trực tiếp xử lý, giải quyết một số đơn thư đề nghị, khiếu nại của nhân dân một cách thân tình, đạt lý; Từ đó hạn chế rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều người, vượt cấp, góp phần không nhỏ trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.
Với những kết quả đã đạt được như trên mong rằng thị xã Đồng Xoài tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả, nhằm đưa công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngày càng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
 
Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Chung tiếp công dân định kỳ tại UBND thị xã.

Bài viết và ảnh: L.T.H

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  12  13  14 [15] 16  17  18  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: