Hôm nay ngày: 19/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
(9/8/2017)

Ngày 03-04/8/2017, tại Hội trường A-UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ tư. Về dự chỉ đạo kỳ họp có bà Trần Tuệ Hiền-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Quang Tiên-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài; ông Lê Trường Sơn-Tỉnh ủy viên, Quyền Chủ tịch UBND thị xã; các ông, bà đại diện HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn thị xã và 30/32 đại biểu HĐND thị xã. Cùng dự họp có khoảng 100 đại biểu đại diện các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN, 02 Ban Hội đồng nhân dân và đại diện cử tri của 08 xã-phường; phóng viên, báo đài của tỉnh và thị xã đã về dự và đưa tin kỳ họp.

Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa IV đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân thị xã; các báo cáo của UBND thị xã về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình và kết quả hoạt động của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017, tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách, vốn đầu tư XDCB năm 2017; báo cáo của VKSND, TAND, Chi cục THADS thị xã; báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân thị xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị; Báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trong phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp và kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các ngành chức năng. Kỳ họp cũng được nghe bà Bùi Thị Minh Thúy-Phó Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và cử tri quan tâm. Tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã thực hiện các thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa IV đối với ông Phạm Quốc Minh và ông Vương Đức Lâm; đồng thời, bầu bổ sung chức danh: Chủ tịch HĐND đối với ông Giang Xuân Sơn, Chủ tịch UBND đối với ông Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Phạm Văn Liêm.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo sâu sát của Thị uỷ; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, tích cực, có hiệu quả của UBND thị xã; công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm của Hội đồng nhân dân; sự phối hợp tuyên truyền vận động của UBMTTQVN thị xã và các tổ chức Hội, Đoàn thể thị xã, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, phòng-ban thị xã và các xã-phường trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên trong sản xuất, kinh doanh của các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế của thị xã tiếp tục có sự phát triển, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã đề ra đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm 2017.
Cơ cấu kinh tế của thị xã tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thương mại-dịch vụ tiếp tục có bước phát triển; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016; tổng thu ngân sách là 301 tỷ 097 triệu đồng, trong đó thu phát sinh trên địa bàn 218 tỷ 097 triệu đồng, đạt 66% kế hoạch Tỉnh giao, đạt 61% kế hoạch HĐND thị xã thông qua; chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 197 tỷ 422 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch Tỉnh giao, đạt 43% kế hoạch HĐND thị xã thông qua; trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 20 tỷ 855 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch tỉnh giao và 26% kế hoạch thông qua HĐND thị xã; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện có kết quả, xã Tiến Hưng và xã Tân Thành tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xã Tiến Thành đạt 16/19 tiêu chí.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm thực hiện tốt; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1.972 lao động, đạt 78,88% kế hoạch; đào tạo nghề cho 755 lao động, đạt 50,3% kế hoạch; giảm được 23 hộ nghèo, đạt 67,6% Nghị quyết HĐND thị xã; 8/8 phường-xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm triển khai thực hiện.
           Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn khó khăn, vướng mắc chưa được các ngành chức năng tham mưu tháo gỡ, giải quyết kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện; tiến độ triển khai thi công các công trình xây dựng năm 2017 còn chậm; tình hình quyết toán vốn các công trình XDCB của các chủ đầu tư còn kéo dài. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự đô thị hiệu quả chưa cao và còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số vụ việc còn chậm và kéo dài.
Qua các báo cáo của UBND thị xã về những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, thu-chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017, trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhưng những kết quả mà thị xã đạt được nêu trên là rất tích cực. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội năm 2017, Hội đồng nhân dân thị xã đã đề nghị UBND thị xã, các ngành chức năng cần tiếp tục quan tâm, chủ động đẩy mạnh các giải pháp tích cực, đồng bộ hơn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và Nghị quyết của HĐND thị xã đề ra.
Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa IV đã thông qua 09 Nghị quyết, với sự  nhất trí của 100% đại biểu HĐND thị xã có mặt, bao gồm: Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và các Nghị quyết về: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa IV, bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã.
Một số hình ảnh kỳ họp:
Đại biểu tham dự kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thị xã
Bà Trần Tuệ Hiền-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Ông Huỳnh Quang Tiên-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài
tặng hoa cho ông Phạm Quốc Minh-Nguyên Chủ tịch HĐND,
ông Vương Đức Lâm-Nguyên Chủ tịch UBND và
ông Giang Xuân Sơn-Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã
Ông Huỳnh Quang Tiên-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài
tặng hoa chúc mừng ông Giang Xuân Sơn trúng cử chức danh
Chủ tịch HĐND thị xã
Bà Trần Tuệ Hiền-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng
ông Lê Trường Sơn trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã
Ông Nguyễn Tiến Dũng-Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Liêm trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã
 
Tác giả: Anh Mỹ
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã
Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  7  8  9 [10] 11  12  13  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: