Hôm nay ngày: 20/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
Ban dân vận Thị ủy và Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2011-2015.
(7/6/2013)
Chiều ngày 03/6/2013, Ban Dân vận Thị ủy và Văn phòng HĐND&UBND thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTPH/BDV-VPHĐND&UBND ngày 14/7/2011 về công tác dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015. Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Thanh-Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, ông Lý Trọng Nhân-Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Lê Hải Đăng-PCT UBND thị xã, ông Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, ông Nguyễn Minh Cư-Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã và các lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường-xã, Trưởng (Phó) khối dân vận, cán bộ dân tộc các phường-xã và 15 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn thị xã.

Ông Nguyễn Minh Cư-Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã thông qua báo cáo hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 2,5 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực: Hàng năm, trên cơ sở chương trình đã ký kết, Ban Dân Vận Thị ủy và Văn phòng HĐND&UBND thị xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN thị xã hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, các đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số. Phát huy có hiệu quả vai trò của  Hội đồng già làng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Động viên đồng bào yên tâm lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến, góp ý cho dự thảo báo cáo sơ kết cũng như phương hướng và các nhiệm vụ để hai cơ quan cùng phối hợp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy và Văn phòng HĐND&UBND thị xã trong việc tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách về công tác dân tộc; hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện từ đó đề ra các giải pháp để triển khai tốt chương trình đã đề ra; Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tăng cường chỉ đạo tốt công tác dân tộc, quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao năng lực và ổn định đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc và nâng cao chất lượng hoạt động các Hội đồng già làng trong việc tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo...

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  228  229  230 [231] 232  233  234  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: