Hôm nay ngày: 29/07/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài. (29/5/2017)
Sáng ngày 25/5/2017, ông Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì buổi giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài; tham dự đoàn giám sát gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị: TAND, Chi cục THADS, Công an, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Ban pháp chế HĐND thị xã giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân thị xã. (29/5/2017)
Chiều ngày 24/5/2017, đồng chí Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì Đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân thị xã trong năm 2016 và quý I năm 2017. Tham dự đoàn giám sát có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo các đơn vị: TAND, Chi cục THADS, Công an, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Ban KT-XH HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thu thuế, nợ đọng thuế tại Chi cục Thuế thị xã. (29/5/2017)
Sáng ngày 24/5/2017, ông Trần Hữu Hiền-Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã chủ trì giám sát tình hình thu thuế, nợ đọng thuế tại Chi cục Thuế thị xã; tham dự đoàn giám sát có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND-Giang Xuân Sơn; Ủy viên Ban KT-XH HĐND thị xã; lãnh đạo phòng TC-KH thị xã; Lãnh đạo UBND các xã-phường; Văn phòng HĐND&UBND thị xã. 

Thường trực HĐND thị xã khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Tân Xuân. (24/5/2017)
Vừa qua, ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Tân Xuân; tham gia đoàn khảo sát gồm: Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Trưởng, Phó Ban KT-XH, Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng TC-KH thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Giang Xuân Sơn chủ trì họp giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thu Hà. (24/5/2017)
Vừa qua, tại phòng họp B-UBND thị xã, ông Giang Xuân Sơn – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì họp giải quyết đơn đề nghị của bà Ngô Thị Thu Hà, cư ngụ tại thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ,  Chủ tịch và công chức địa chính UBND xã Tiến  Hưng; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

 Trang đầu  «  9  10  11 [12] 13  14  15  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: