Hôm nay ngày: 19/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Nội vụ
Thủ tục 22: tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến. Mã số hồ sơ : 213663

a. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện.
- Bước 2: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, đồng thời dự thảo Tờ trình và Quyết định khen thưởng.
- Bước 3: Phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký Quyết định khen thưởng.
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp huyện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng.
+ Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết:.
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời hạn này không tính thời gian Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định).
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, Tổ chức
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp : VP UBND cấp huyện.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
+ Bằng chứng nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến
h. Lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng
- Mẫu Biên bản cuộc họp xét danh hiệu thi đua của cơ quan, đơn vị.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.
Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.
- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua- Khen thưởng ngày 26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng.
- Nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều cuả Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng;
- Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nhấn Tải về để tải mẫu đơn thủ tục 22

File đính kèm:
Tải về
Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  1  2 [3] 4  5  6  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: