Hôm nay ngày: 19/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tài chính - kế hoạch
Thủ tục 31: Thẩm định kết qua đấu thầu. Mã số hồ sơ: 214449

a/ Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Kế hoạch đầu tư của Phòng Tài chính-Kế hoạch.
*Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ký vào biên bản giao nhận hồ sơ.
+Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
- Bước 3: Bộ phận Kế hoạch đầu tư sẽ tiến hành tổ chức thẩm định hồ sơ.
- Bước 4: Phòng Tài chính-KH tiến hành trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận Kế hoạch đầu tư
c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình lập theo mẫu tại phụ lục I của nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Thiết kế, dự toán được duyệt
Nguồn vốn cho dự án; Các văn bản pháp lý có liên quan
-Số lượng hồ sơ: tối thiểu 02 bộ
d/ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
e/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
f/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính-KH
g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu. (hoặc văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đạt yêu cầu)
h/ Lệ phí: Không
i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tờ trình kế hoạch đấu thầu ban hành kèm theo Phụ lục I tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật Xây dựng
k/ Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đấu thầu 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật Xây dựng
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 06 năm 2009

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: